נייר עמדה

ריכוז המלצות נבחרות לשיפור עבודת הכנסת בתחומי עבודתה

| מאת:

מבוסס על המחקר "פיקוח הכנסת על הממשלה: תמונת מצב והצעה לרפורמה - המלצות עיקריות" מאת חן פרידברג וניר אטמור

הכנסת

ועדות הכנסת הקבועות

 1. להגביל בחוק את גודלה של הממשלה (18 שרים), ולשריין זאת בחוק היסוד ברוב של שני שליש.
 2. לשנות את מבנה הוועדות כך שתגדל החפיפה בין תחומי עיסוקן לתחומי העיסוק של המשרדים.
 3. להפחית את מספר החברים בכל ועדה ל-10 לכל היותר (לא כולל היושב ראש).
 4. להוסיף ימי עבודה ושעות פעילות לוועדות על חשבון שעות המליאה.
 5. להעניק לוועדות את הסמכות לכפות על עובדי ציבור ואזרחים להופיע בפניהן ולהציג להן את מלוא המידע ואת המסמכים הרלוונטיים לדיון. אי התייצבות כאמור תגרור סנקציה משמעותית.

אישור התקציב והמעקב אחר ביצועו

 1. לפצל את ועדת הכספים לוועדת כספים ולוועדת תקציב.
 2. להאריך את משך הדיון בהצעת התקציב בכנסת.
 3. לחזק את מערך המחקר העצמאי העומד לרשותה של ועדת הכספים.
 4. לבטל את חוק ההסדרים או להמשיך ולצמצמו עוד.
 5. להגביל משמעותית את מספר הבקשות לשינויים שמשרד האוצר יורשה להגיש לוועדה.

חקיקה פרטית מופרזת

 1. להגביל מאוד את השימוש בכלי החקיקה הפרטית או ע"י קביעת מכסה של הצעות חוק שכל חבר כנסת יוכל להגיש או באמצעות חיוב חברי הכנסת לנסח דברי הסבר איכותיים להצעת החוק.
 2. להעמיד לעיון חברי הכנסת את הפרוטוקולים של ועדת שרים לענייני חקיקה ואת התייחסויות משרדי הממשלה (ככל שישנן) להצעות חוק פרטיות שנדונו בועדת השרים לענייני חקיקה.

ועדת חקירה פרלמנטרית

 1. להגדיר באופן מדויק את הנושאים בהם ועדה חקירה פרלמנטרית רשאית לטפל, את סמכויותיה ואת תפקידיה המפורשים. כמו כן יש להעניק לתוצריה מעמד מעין מחייב.
 2. להגביל את מספר ועדות החקירה הפרלמנטריות שהכנסת רשאית לכונן בכל קדנציה כדי שלא להעמיס יתר על המידה על חברי כנסת הכורעים תחת נטל העבודה במספר ועדות בו-זמנית.

מוסד השאילתות

 1. לצמצם משמעותית את מכסת השאילתות המותרת לכל חבר כנסת (לסוגיהן) ולשים את הדגש על שעת השאלות השבועית לשרים ואף לראש הממשלה.
 2. לקצר עוד יותר את זמן המענה על השאילתות (שבועיים לכל היותר) כדי להפכן לאקטואליות.

לחצו כאן למחקר המלא: פיקוח הכנסת על הממשלה: תמונת מצב והצעה לרפורמה
קראו את חוברת ההמלצות: איך משפרים את עבודת הכנסת כגוף מחוקק ומפקח?