מאמר דעה

שילוב ערבים, גם בשירות המדינה

| מאת:

פיתוח כלכלי איכותי של האוכלוסייה הערבית תלוי לא רק בהשקעה כספית, אלא גם בפיתוח המשאב האנושי. לצד התקציבים הייעודיים, חשוב גם להגדיל את ייצוג הערבים בשירות המדינה, ובפרט בסגל הבכיר, על מנת לסייע לשילובם במשק ובמדינה

Flash 90

ארבע שנים מלאו להחלטת הממשלה 922, תוכנית החומש לפיתוח הכלכלי של האוכלוסייה הערבית. הרעיון העומד בבסיס התוכנית חשוב מאין כמותו. ישנו צורך דחוף לצמצם ככל הניתן את הפערים הכלכליים בין אזרחיה היהודים והערבים של המדינה, שנוצרו בשל מדיניותה החברתית, הפוליטית והכלכלית של מדינת ישראל מאז היווסדה. יחד עם זאת, חלק בלתי נפרד מהפיתוח הכלכלי של האוכלוסייה הערבית בישראל, שלא מקבל תשומת לב מספקת ביחס לחשיבותו, תלוי לא רק בהשקעה במשאב הכספי, אלא גם במשאב האנושי - בייצוג הולם ואפקטיבי של ערבים בכלל התפקידים לרבות במוקדי קבלת ההחלטות בשירות המדינה ובחברות הממשלתיות. הניסיון מלמד כי לא משנה כמה כסף ממשלתי יושקע באוכלוסיה הערבית (בין אם 15 או 150 מיליארד ₪) במסגרת תוכניות החומש, כל עוד המדינה לא תשכיל לקדם מהלך משלים זה, הפיתוח הכלכלי ישען על יסודות רעועים למדי: רצונם הטוב של פקידים יהודים שהיכרותם עם האתגרים וההזדמנויות החברה הערבית מוגבלת וכך גם מידת מחויבותם וזיקתם לנושא.

לעניין זה, מינויה של גב' לירון הנץ לתפקיד מנהלת הרשות לפיתוח כלכלי בחברה הערבית – תפקיד קריטי ליישום תוכנית החומש אותו יכול וצריך היה לאייש מועמד המשתייך לאוכלוסייה הערבית אינו עולה בקנה אחד עם הבנה זאת. המינוי אף מעלה את החשש שגורמים במדינה שכחו את מושכלות היסוד שנדמה היה שכבר קנו להן אחיזה, ואת כברת הדרך שעברה המדינה במאמץ להביא לייצוג הולם לחברה הערבית בישראל.

למעשה, המדינה הכירה בצורך החשוב לייצוג האוכלוסייה הערבית כבר לפני 20 שנה ועיגנה עיקרון זה בחובה סטטוטורית. בשנת 2000 התקבלו בכנסת תיקוני חקיקה לחוק החברות הממשלתיות ולחוק שירות המדינה אשר קבעו חובת ייצוג הולם בקרב הדירקטורים בחברות ובשירות המדינה בהתאמה. תיקונים אלו אכן הובילו ברבות השנים לזינוק ניכר בשיעור הערבים שהתקבלו לשירות המדינה ובשיעור הדירקטורים הערבים בחברות הממשלתיות. וכך, בעוד מקום המדינה ועד לשנת 2000 – שיעור הערבים בשירות המדינה עמד על 5% בלבד, ושיעור הדירקטורים הערבים עמד על פחות מאחוז, היום שיעור העובדים הערבים בשירות המדינה ושיעור הדירקטורים הערבים בחברות הממשלתיות עומד על כ-12%. ההתקדמות אכן יפה אך המלאכה לא הושלמה: בחינה מעמיקה של ייצוג הערבים בשירות המדינה מעלה תמונה עגומה למדי בכל הנוגע לשיעור הערבים בסגל הבכיר (כ-3%), ובחינת מצבת העובדים הערבים בחברות הממשלתיות מגלה שיעור נמוך יותר.

הדרך לתקן את המצב בשירות המדינה תלויה בהחלטת ממשלה, לפיה יקבע יעד חדש לייצוג האוכלוסייה הערבית, החלטה אותה התחייב נציב שירות המדינה להעביר במהלך דיון שהתקיים בכנסת בחודש נובמבר 2019. חשוב לומר, בכדי להביא לשינוי המיוחל ההחלטה צריכה גם לכלול קביעת יעדים ספציפיים לייצוג העובדים הערבים בסגל הביניים והסגל הבכיר בשירות המדינה תוך גיבוש מנגנון מתאים שיוכל לאפשר את העמידה ביעדים. ובאשר לייצוג האוכלוסייה הערבית בקרב עובדי החברות הממשלתיות, המשימה מוטלת על הכנסת, לכשתקום. ככל שינקטו פעולות אלה תוכל האוכלוסייה הערבית לקבל איתות אמיתי על נכונותה המלאה של הממשלה והכנסת לפעול לטובת שילוב האוכלוסייה הערבית בחיי המדינה. מהלך זה יגרום לשיפור האמון בין הציבור הערבי למוסדות המדינה ויטיב עם הפיתוח הכלכלי העתידי של המשק - התכלית לשמה התקבלה תוכנית 922.

פורסם לראשונה בדה מרקר.