סקר מיוחד

בני הנוער חוששים לעתיד הדמוקרטיה הישראלית

| מאת:

הקצנת השיח הציבורי והלימודים מרחוק לא מדלגים מעל ראשם של הצעירים: רוב בני הנוער סבורים שהשלטון הדמוקרטי בישראל נמצא בסכנה חמורה, וכי החברה הישראלית אינה סובלנית לדעות שונות. בעוד הערך המרכזי לדמוקרטיה בקרב בני הנוער הערבים הוא שוויון וזכויות אזרח, בקרב יהודים יהיו אלה בחירות וחופש ביטוי. סקר מיוחד על מצב הדמוקרטיה בעיני הצעירים

Flash 90

מטרת הסקר היא להציג נקודת מבט נוספת לדיון אודות חינוך אזרחי וחינוך לדמוקרטיה במערכת החינוך הישראלית. מסמך העקרונות שנכתב על ידי קבוצת מומחים, לקראת הכנס על שם ירון אזרחי, התבסס על דו"חות מדיניות שנכתבו בנושא זה לאורך השנים ועל הניסיון והידע המקצועי של השותפים והשותפות בקבוצת העבודה. הטענה אודות הפער הקיים בתחום החינוך האזרחי והחינוך לדמוקרטיה במערכת החינוך מגובה במחקר ובדו"חות שנסקרו במסגרת כתיבת מסמך העקרונות, אך לרוב, היא אינה מקושרת מבחינה אמפירית לקהל היעד של חינוך זה, קרי – לעמדותיהם של בני ובנות הנוער בישראל. לאור זאת, ישנה חשיבות להצגה ולבחינת העמדות של בני ובנות הנוער ביחס לדמוקרטיה ולחינוך לדמוקרטיה. ממצאי הסקר, שנערך בין החודשים: ספטמבר-אוקטובר, יכולים לאשש או להפריך טענות בפערים הקיימים בתחום זה, ולסייע בחידוד ההמלצות ובהגדרתן באופן מותאם למציאות העכשווית.

סקר העמדות הופץ בקרב בני ובנות נוער בישראל במשך כשלושה שבועות, מסוף ספטמבר ועד לאמצע אוקטובר 2020. תקופה זו מאופיינת בשיאו של הגל השני למשבר הקורונה והסגר שבא בעקבותיו. בנוסף, התקופה הנוכחית בישראל מתאפיינת באי יציבות פוליטית ובחוסר אמון הולך וגדל של הציבור במוסדות השלטון הבא לידי ביטוי בהפגנות המתקיימות בכל רחבי הארץ העוסקות בדמוקרטיה לנוכח המשבר הפוליטי.

ממצאי הסקר מאפשרים מבט ממוקד על התקופה הנוכחית מתוך הבנה שההקשרים הפוליטיים החברתיים, הבריאותיים והכלכליים משפיעים באופן ישיר על עמדות בני הנוער ומכאן גם יכולים להציע כיוונים לקידומו של חינוך אזרחי וחינוך לדמוקרטיה במערכת החינוך.