סקירה

שנתון דת ומדינה של המכון הישראלי לדמוקרטיה: פרק מיוחד על השבת

פעילות מסחר ותרבות בשבת: 98% מבתי הקולנוע בארץ פועלים בשבת, בדומה למחצית מהיכלי התרבות והתיאטראות וכרבע בלבד מהקניונים ומרכזי הקניות. וגם, הפערים בין החוק למציאות, לצד נתונים על תחבורה ציבורית בשבת, היתרים לעבודה בשבת ואכיפה.

לקראת הכנס השנתי לדת ומדינה של המכון הישראלי לדמוקרטיה, מתפרסם פרק מיוחד מתוך שנתון דת ומדינה הראשון. הפרק עוסק בנושא השבת, לרבות פעילות תרבות ומסחר, היתרים לעבודה בשבת ותחבורה ציבורית. שנתון דת ומדינה ייצא במתכונת דו-שנתית, ויהווה בסיס ידע ונתונים בסוגיות הליבה השונות, כגון: נישואין וגירושין, קבורה, מקוואות ועוד.

עורכי שנתון דת ומדינה, אריאל פינקלשטיין, אילה גולדברג ועו"ד שלומית רביצקי טור-פז, מציינים כי "מנתוני השנתון מתגלה הפער הגדול בין החוקים וחוקי העזר המסדירים את השבת ובין הדימוי שלנו על השבת הישראלית לבין המציאות בשטח –מרבית פעילות התרבות פתוחה בשבתות, גם בירושלים, האכיפה נמוכה וממשיכה לרדת, ובאזור המרכז יש בפועל תחבורה ציבורית אפקטיבית".

להלן עיקרי הממצאים:

פעילות מסחר ותרבות בשבת:

מבדיקת פעילות מוסדות תרבות בשבת עולה כי 98% מבתי הקולנוע פועלים בשבת, 82% מהמוזיאונים המוכרים, 52% מהיכלי התרבות והתיאטראות ו-26% מהקניונים. במספרים: בשבת פועלים בישראל 42 בתי קולנוע, 45 מוזיאונים מוכרים, 46 היכלי תרבות ותיאטראות ו-62 קניונים ומרכזי קניות. כך עולה מבדיקת חוקרי המכון שנערכה במהלך החודשים אפריל-יוני האחרונים.בבדיקה נבדקו בתי קולנוע החברים בהתאחדות בתי הקולנוע - 43 בסה"כ, מוזיאונים מוכרים על פי חוק המוזיאונים – 55 בסה"כ, היכלי תרבות על בסיס רשימה ממשרד התרבות – 88 בסה"כ ו-242 קניונים ומרכזי קניות.

שיעור מוסדות תרבות ומסחר הפועלים בשבת, לפי סוג מוסד, 2022

מקור: עיבודי המחברים למידע שנאסף באופן עצמאי לצורך מחקר זה.

מהשוואת הנתונים למחקר קודם משנת 2015,אריאל פינקלשטיין, השבת בישראל: תמונת מצב. ירושלים: המכון לאסטרטגיה ציונית, 2016. עולה כי חלה עלייה ב-7 השנים האחרונות בהיקף פעילות התרבות והמסחר בשבת: שיעור המוזיאונים הפועלים בשבת עלה מ-65% בשנת 2016 ל-82% בשנת 2022; שיעור היכלי התרבות והתיאטראות הפועלים בשבת עלה מ-46% ל-52%; ושיעור הקניונים ומרכזי הקניות הפועלים בשבת עלה מ-20% ל-26%; ללא שינוי בשיעור בתי הקולנוע הפועלים בשבת.

פעילות בשבת לפי אזורים בארץ:

 

מפילוח גיאוגרפי של מוסדות התרבות, במחוז תל אביב פעילים בשבת 22 מוסדות המהווים 76% מהיכלי התרבות והתיאטראות במחוז זה, ובמחוז חיפה 8 מוסדות, המהווים 80% מהיכלי התרבות והתיאטראות במחוז זה. במחוז המרכז ומחוז הצפון קרוב למחצית מהיכלי התרבות והתיאטראות פועלים בשבת, ואילו במחוזות ירושלים, הדרום ויהודה ושומרון רק מיעוט קטן מהיכלי התרבות והתיאטראות פועלים בשבת.

מפילוח גיאוגרפי של ענף הקניונים ומרכזי הקניות, במחוז ירושלים כל 18 הקניונים ומרכזי הקניות סגורים בשבת, וכך גם שלושת הקניונים ומרכזי הקניות הממוקמים במחוז יהודה ושומרון. מנגד, במחוז חיפה פועלים בשבת הכי הרבה קניונים ומרכזי קניות - 13 המהווים 43%. בשאר המחוזות שיעור הקניונים ומרכזי הקניות הפועלים בשבת עומד על בין 23% ל-28%.

גם בענף המוזיאונים המוכרים ניתן לראות במחוזות ירושלים ויהודה ושומרון את שיעור הפעילות הנמוך ביותר בשבת, בעוד שבשאר המחוזות רובם ככולם של המוזיאונים המוכרים פועלים בשבת.

---

המצב החוקי- ההיתרים והאיסורים ברשויות המקומיות:

נכון לשנת 2022 מבין 255 רשויות מקומיות בישראל, ל-147 רשויות (58%) יש חוק עזר המתייחס ליום המנוחה: 114 רשויות יהודיות ו-33 רשויות ערביות.

מרבית הרשויות היהודיות, מתירות פתיחת עסקי מכירת מזון בשבת: 74% מתירות בתנאים מסוימים (כמו הגבלת פעילות מכירת המזון לשעות מסוימות), 7% מתירות לחלוטין, 4% מהרשויות מאפשרות לקבל היתר ייחודי למכירת מזון. ביתר 15% הרשויות ישנו איסור מוחלט על מכירת מזון בשטחי הרשות. 

לעומת זאת, בנוגע לפעילות בתחום המסחר, מרבית חוקי העזר העירוניים אוסרים זאת לחלוטין. 89% מהרשויות היהודיות אוסרות לחלוטין על פתיחת עסקי מסחר בשבת לחלוטין ו-9% אוסרות זאת תוך נתינת פתח למתן היתר ייחודי, ו-3% מהרשויות היהודיות מתירות פעילות עסקית מסחרית בתחומן בשבת.

באשר לענף התרבות, 70% מהרשויות היהודיות אוסרות על פתיחת מוסדות תרבות לחלוטין, ו-5% נוספות אוסרות זאת תוך נתינת פתח למתן היתר ייחודי. מנגד, 19% מהרשויות היהודיות מתירות פתיחת מוסדות תרבות באופן גורף ו-5% נוספות מתירות זאת, לרוב כאשר מדובר בפעילות ללא תשלום.

המדיניות של חוקי העזר העירוניים ברשויות המקומיות היהודיות ביחס לפתיחת עסקים בשבת, לפי סוג עסק, 2022

 

---

היתרים ופיקוח על עבודה בשבת:

נכון ליוני 2022 ישנם 467 מעסיקים בעלי היתר להעסיק עובדים ביום המנוחה השבועי. צירוף של כלל ההיתרים הללו מלמד כי הם כוללים מתן היתר להעסקה ביום המנוחה השבועי ל-22,345 איש: 19,828 עובדים ו-2,517 כוננים.

ניכרת ירידה לאורך השנים באכיפה המינהלית שביצע משרד הכלכלה והתעשייה בגין עבודה ביום המנוחה השבועי ללא היתר. כך, לדוגמה, בשנת 2018 נפתחו 360 תיקים בגלל סעיף זה, ואילו בשנת 2021 ירד מספרם ל-89. בשנים הללו נמצאה גם ירידה דרסטית בסנקציות אחרות: התראות (מ-168 ל-41 בהתאמה) ועיצומים כספיים (מ-12 ל-2 בלבד).

סכום העיצומים הכולל שהוטל בגין העסקת עובדים ביום המנוחה השבועי ללא היתר או בניגוד להיתר במהלך השנים 2021-2013 הוא 15 מיליון ש"ח, ובממוצע לשנה 1.66 מיליון ש"ח..

מספר וסכום העיצומים (בש"ח) שניתנו בגין העסקת עובדים במנוחה השבועית ללא היתר או בניגוד להיתר

מקור: עיבודי המחברים לנתוני הדוחות השנתיים של זרוע העבודה במשרד הכלכלה והתעשייה.

תחבורה ציבורית בשבת:

מבין 2,913 קווי האוטובוס הפעילים בישראל, 284 (10%) פועלים בשבת. אלו מתחלקים ל-210 קווים (7%) הפועלים באופן תדיר לאורך השבת, ו-74 קווים (3%) הפועלים רק זמן קצר לאחר כניסת השבת או זמן קצר בטרם יציאת השבת.

תרשים. קווי אוטובוס בישראל, לפי פעילות בשבת, פברואר 2022

מקור: עיבודי המחברים לקבצים שהתקבלו ממשרד התחבורה

284 הקווים הפועלים בשבת מפעילים 5,251 נסיעות בסך הכול. היקף הפעילות של קווים הפועלים בשבת ועוברים ביישובים יהודיים מצומצם ועומד על 13% מכלל הנסיעות בשבת (9% מתבצעות ביישובים יהודיים לצד יישובים מעורבים או ערביים ו-4% מתבצעות ביישובים יהודיים בלבד).

עיקר פעילות קווי האוטובוס בשבת מתרחשת ביישובים ערבים או מעורבים: 37% מהנסיעות מתבצעות ביישובים ערביים בלבד, 8% מתבצעות ביישובים ערביים ויישובים ואזורים מעורבים, ו-42% מתבצעות ביישובים ואזורים מעורבים בלבד. עיקר פעילות קווי האוטובוס ביישובים מעורבים מתרחשת במזרח ירושלים, שם מתבצעות 67% מהנסיעות, ויתר הנסיעות מתבצעות בעיקר בחיפה ובנוף הגליל (13% ו-12% בהתאמה).

תחבורה ציבורית בשבת לפי ערים (לפי נסיעות):

מוניות שירות: מבין 11 קווי מוניות שירות הפועלים על בסיס רישיון ממשרד התחבורה, שני קווים פועלים בשבת בתל-אביב.