מאמר דעה

ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה ה-37 | ביטול רפורמת הטלפונים הכשרים

ביטול אפשרות ניוד המספרים הכשרים ואיסור חסימת מספרי טלפון מקוצרים למוקדי חירום הן בין ההחלטות הנכללות ברפורמה.

Photo by Yonatan Sindel/Flash90

סעיף 199 להסכם עם יהדות התורה קובע כי יבוטלו החלטות משרד התקשורת ביחס לקווי טלפון כשרים. החלטות שר התקשורת היוצא בתחום הטלפונים הכשרים נועדו בראש ובראשונה להסדיר את התחום ולשלב תחרות לטובת משתמשי הטלפונים הכשרים. 

כך, למשל, ההחלטות המתבטלות נוגעות לאפשרות החופשית לניוד מספרים כשרים ולאיסור חסימת מספרי טלפון מקוצרים למוקדי חירום ולמדינה ומוסדותיה. החלטות שר התקשורת היוצא נועדו גם כדי לקדם את השימוש של משתמשי הטלפונים הכשרים ברשתות הטכנולוגיה המתקדמות יותר, על מנת שיתאפשר לפנות תדרים לטובת שימושים אזרחיים וביטחוניים אחרים. התנגדות ההנהגה החרדית  להחלטות אלה יסודה בניסיון לשמר את הפיקוח של "ועדת הרבנים לענייני תקשורת" על השימוש ההולך וגובר בטלפונים סלולריים בחברה החרדית ולהגביל באופן ריכוזי את דרכי השימוש. העמותה שהוקמה לשם כך בשנת 2005 יצרה פיקוח אשר נחל עד כה הצלחה רבה. מחקר המכון הישראלי לדמוקרטיה מראה כי מתוך 97% מן החרדים המשתמשים במכשיר סלולרי, 72% עושים זאת במכשיר כשר לא חכם הנתון לפיקוח ועדת הרבנים, 12% משתמשים בטלפון חכם וכשר שאינו מפוקח אולם חסום לתכנים לא רצויים ורק 16% משתמשים בטלפון חכם ופתוח. 

בצד זאת, התפתחה גם פרקטיקה של שימוש בטלפונים כפולים, על ידי מי שמבקשים להציג ציות לדרישות הקהילתיות ובה בעת להשתמש גם בטלפונים מתקדמים. ועדת הרבנים לענייני תקשורת מתנהלת באופן שאינו מבוקר ומפוקח וכמונופול צרכני. התנהלותה של העמותה הביאה לביקורת ציבורית קשה, לעצומות משתמשים ולאלפי תלונות למשרד התקשורת בנושאים אשר משרד התקשורת פתר באמצעות ההחלטות שכעת יבוטלו. יובהר כי גם ברשתות המתקדמות ניתן להעניק שירותים מותאמים לטלפונים כשרים, ולכן, גם במסגרת "הגבהת הגדרות" אין סיבה לאלץ את הצרכנים החרדים להישאר ברשתות דור קודם.