מבצע

שיטות לבחירת בתי נבחרים דמוקרטיים

מחקר מדיניות 82

  • בעריכת:
  • בהנחיית:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 246 עמ’
  • מרכז: המרכז לממשל וכלכלה
  • מחיר: 45 ₪ מחיר מבצע: 22.5 ₪

מחקר זה מציג שיטות לבחירת בתי נבחרים דמוקרטיים, מציג דיון עשיר ומעמיק במאפיינים ובהגדרות היסוד של שיטות הבחירה לבית הנבחרים ומביא מפה מעודכנת של שיטות הבחירה הנהוגות ב-80 דמוקרטיות בסוף העשור הראשון של שנות האלפיים. 

אחת הסוגיות השנויות ביותר במחלוקת בישראל, כמו גם במדינות דמוקרטיות רבות אחרות, היא הקביעה מהי שיטת הבחירות המתאימה והטובה ביותר לבחירת חברי בית הנבחרים. ככלל, לשיטת הבחירות נהוג לייחס חשיבות והשפעה רבה על איוש המשרות הנבחרות, על התנהגות הנבחרים והבוחרים, על סדר היום הציבורי ועל אופייה של הדמוקרטיה. לא בכדי הדיון ברפורמה בשיטת הבחירות לכנסת נמצא על סדר היום הפוליטי של ישראל מאז היווסדה.

מחקר המדיניות שיטות לבחירת בתי נבחרים דמוקרטיים מציג דיון עשיר ומעמיק במאפיינים ובהגדרות היסוד של שיטות הבחירה לבית הנבחרים ומביא מפה מעודכנת של שיטות הבחירה הנהוגות ב-80 דמוקרטיות בסוף העשור הראשון של שנות האלפיים. המחפש את הפרטים הקטנים יוכל למצוא תשובות לשאלות האלה: אילו שיטות בחירה של בתי נבחרים נפוצות במדינות הדמוקרטיות ומהם מעלותיהן וחסרונותיהן; מהן אפשרויות ההצבעה הניתנות לבוחרים, ומה מייחד את פתק ההצבעה של כל מדינה; כיצד קובעת כל שיטת בחירה אילו מן המפלגות תזכה במושבים בפרלמנט; היכן ממוקמת ישראל בעניין זה ביחס למדינות דמוקרטית אחרות, ואילו רפורמות בשיטת הבחירות מתאימות לה?

מרכז הכובד של מחקר זה הוא בסרטוט תמונת מצב עדכנית ומשווה של שיטות הבחירה ובהצעות מתונות לרפורמה בשיטת הבחירות לכנסת ישראל. ההצעות מבוססות על הניסיון הבין-לאומי ועל הרפורמות שהונהגו בשנים האחרונות בדמוקרטיות רבות. המחקר מציע אמות מידה רצויות להערכת שיטות בחירה ובוחן לאורן את היתרונות ואת החסרונות של שיטות הבחירה השונות, מברר את חולשותיה של שיטת הבחירות היחסית הנוכחית, מציג הערכות של התוצאות שהיו מתקבלות אילו הונהגה בישראל שיטת בחירות אזורית ומנסח המלצות להתמודדות עם כשלי השיטה המקובלת בישראל.

תקציר

הקדמה

חלק ראשון

פרק 1 על משמעותן של שיטות בחירה
פרק 2 אמות מידה רצויות בקביעת שיטת הבחירות
פרק 3 מאפייני שיטות בחירה במבט השוואתי
א. מבנה פתק הצבעה
ב. החלוקה למחוזות בחירה ומספר המושבים למחוז
ג. נוסחת חלוקת המושבים

פרק 4 שיטות יחסיות
א. השיטה היחסית במבט השוואתי
ב. דנמרק: המכניקה של השיטה היחסית
ג. רפורמות נקודתיות בשיטת הבחירות של נורווגיה
ד. שיטות יחסיות במבט השוואתי: סיכום

פרק 5 שיטות רוביות
א. שיטות רוביות במבט השוואתי
ב. אוסטרליה: שיטת העדפה באזורים חד-נציגיים
ג. הרפורמה בשיטת הבחירות הרובית בניו זילנד
ד. שיטות רוביות במבט השוואתי: סיכום

פרק 6 שיטות מעורבות

א. השיטה המעורבת במבט השוואתי
ב. גרמניה: מודל לשיטה מעורבת מפצה
ג. הנסיגה מהשיטה המעורבת באיטליה
ד. השיטה המעורבת במבט השוואתי: סיכום

פרק 7 שיטות מורכבות נוספות
א. שיטת הפאנשז' בשווייץ ובלוקסמבורג
ב. אירלנד ומלטה: שיטת הקול היחיד הנייד

חלק שני

פרק 8 חולשותיה של שיטת הבחירות בישראל
פרק 9 הכנסת יסוד האיזוּר
א. חלופות הרפורמה הנבחנות: תיאור והבחנות
ב. תוצאות ההדמיות
ג. סיכום ההדמיות

פרק 10 יוזמות לעידוד ההצבעה בבחירות: סקירה בין-לאומית
א. הצבעה בבחירות - זכות או חובה?
ב. הצבעת אזרחים מחוץ למדינה
ג. הצבעה בדואר והצבעה מוקדמת
ד. הצבעה דרך האינטרנט
ה. יוזמות נוספות לעידוד ההשתתפות בבחירות
ו. סיכום

פרק 11 שינוי שיטת הבחירות לכנסת: הצעות לרפורמה
 
English Abstract