מאמר דעה

מדיניות המיסוי מרחיבה את הפערים

| מאת:

מדיניות המיסוי בישראל תורמת להגדלת הפערים החברתיים באופן שפוגע ברבים מאזרחי המדינה ומנוגד להמלצות הדרג המקצועי במשרד האוצר. האם התייאשנו עד כדי כך מן הפוליטיקה עד כי נסכים להמשך מגמה זו?

מדיניות המסים של ישראל, כפי שהיא באה לידי ביטוי בתקציב המדינה, מעלה חידה מרתקת במדע המדינה. כיצד הציבור, באמצעות נבחריו, מסכים להורדת מסי הכנסה שמגדילה יחסית יותר את ההכנסות של החזקים, וזאת במקביל להעלאת מסים עקיפים שפוגעת יחסית יותר ביכולת הקנייה של החלשים. מן המדיניות הזו נפגעים רבים ונהנים מעטים, ובכל זאת היא זוכה לתמיכה פוליטית של נציגי העם בכנסת.

החידה הזו היא אפילו קשה עוד יותר אם נזכור שמדיניות זו ננקטת בעיצומה של התרחבות בפערים הכלכליים. התרחבות זו היא החריפה ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל, והיא הביאה אותנו לצמרת הטבלה העולמית באי השוויון. קשה למצוא עוד מדינות שנקטו מדיניות מיסוי של הרחבת הפערים דווקא בתקופה של העמקת הפערים הכלכליים.

חשוב לומר כי מדיניות המיסוי בשנים האחרונות מנוגדת לעמדת הדרג המקצועי במשרד האוצר, והיא משקפת את תפיסת עולמו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. משרד האוצר התנגד לכך, בצדק, משום שכבר היום מסי ההכנסה בישראל נמוכים בהשוואה למדינות המפותחות ואילו המסים העקיפים גבוהים יותר. נדמה שכמעט כולם השתכנעו כי אסור להרחיב עוד את הפערים הכלכליים בישראל, אבל תובנה זו אינה באה לידי ביטוי במדיניות המיסוי.

פתרון החידה קשור במנגנון מסוכן שאולי פועל בישראל. יתכן כי שכבות רחבות בציבור מיואשות מיכולתן להשפיע על המדיניות הכלכלית בישראל, והן רואות בעליית הפערים הכלכליים עדות לכך. הייאוש הזה מאפשר לפוליטיקאים להפעיל מדיניות שהיא אינה בהכרח תואמת את האינטרס של הציבור.

 

* שודר בתוכנית הכלכלית של גלי צה"ל ביום רביעי, 29.12.2010

ד"ר מומי דהן הוא מרצה בכיר לכלכלה בבית הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית וחוקר במכון הישראלי לדמוקרטיה.

עוד בנושא

מאמרים

מומי דהן, רכוש רב בידי מעטים הוא סיכון לכלכלה ולדמוקרטיה, 17.3.2011
מומי דהן, מדוע אין קופצים על תפקיד שר הרווחה, 20.1.2011
מומי דהן, להתנהג כבני אדם, 14.1.2011
מומי דהן, אמונה טפלה ביחס לעוני, 9.11.2010
מומי דהן, מדוע יש יותר עניים בישראל, 2007

מבט עולמי משווה - השוואה בין 44 מדינות ובין משתנים חברתיים-כלכליים

מדד ג'יני בהשוואה בין-לאומית
תמ"ג לנפש בהשוואה בין-לאומיות
מדד פיתוח אנושי בהשוואה בין-לאומית