חוות דעת

הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון – שלילת מימון ממפלגה שקוראת להטלת חרם על מדינת ישראל), התשע"ה - 2015

חוות דעת חריפה של המכון הישראלי לדמוקרטיה נשלחה לחברי ועדת השרים לחקיקה נגד התיקון המוצע לחוק מימון מפלגות המבקש לשלול מימון ממפלגה הקוראת להטלת חרם על מדינת ישראל. "נוסח ההצעה נועד להשתיק חברי כנסת ולמנוע ביקורת על מדיניות הממשלה; תמיכה בהצעה היא בגדר ציוד אויבי המדינה בתחמושת נגדה".

התמונה באדיבות Shutterstock

חוות דעת חריפה של המכון הישראלי לדמוקרטיה נשלחה לחברי ועדת השרים לחקיקה נגד התיקון המוצע לחוק מימון מפלגות המבקש לשלול מימון ממפלגה הקוראת להטלת חרם על מדינת ישראל.

בחוות הדעת, עליה חתומים פרופ' מרדכי קרמינצר וד"ר עמיר פוקס נכתב, כי "מימון מפלגות איננו פריביליגיה שמעניקה המדינה וכי עצם קיומן של מפלגות תלוי בו. בלעדיו, תיפגע קשות אחת הזכויות האלמנטריות בדמוקרטיה- הזכות לבחור ולהיבחר. שלילת מימון ממפלגה על בסיס מחאה פוליטית בנושא הנתון במחלוקת הבסיסית ביותר במפה הפוליטית בישראל: עתיד שטחי יהודה ושומרון, היא מעשה קיצוני הפוגע בשורש ההליך הדמוקרטי".

עוד מציינים קרמינצר ופוקס, כי נוסח ההצעה חושף שמטרתה, היא בין השאר להשתיק חברי כנסת ולפגוע בחופש הביטוי שלהם: "פגיעה זו, היא מהסוג הקשה והחריף ביותר. מדובר בניסיון להגביל את חופש הביטוי הפוליטי שהוא הסוג המוגן ביותר של חופש ביטוי ועוד באשר לסוגיה השנויה ביותר במחלוקת בשיח הפוליטי בישראל", נכתב.

ברמה הטכנית, טוענים מחברי חוות הדעת, כי בחירה בוועדה הציבורית האמונה על מימון המפלגות, לגוף האמון על הפסילה, היא מופרכת מבחינת ההגיון הפנימי של חוק מימון המפלגות משום שתפקידה של הוועדה הוא להעריך את הצורך הכלכלי במימון בחירות ולא לקבוע עובדות שיפוטיות.

בסיכום חוות הדעת, טוענים קרמינצר ופוקס, כי "מדובר בהצעה הפוגעת בחופש הביטוי, שאיננה ממוקדת בהגנה על המדינה אלא על מדיניות הממשלה וכי היא לא עומדת במבחן חופש הביטוי, הנמדד דווקא ביחס כלפי עמדות מקוממות". עוד מציינים כותבי חוות הדעת בנימה צינית, כי "אם ישנם גורמים המבקשים לפגוע באופייה הדמוקרטי של ישראל, להעכיר את היחסים הטעונים ממילא בין המדינה לאזרחיה הערבים, ולצייד את אויבי המדינה בתחמושת נגדה, הרי שהם צריכים לתמוך בהצעה".

הורידו את חוות הדעת המלאה