להורדה

רפורמה בדיני תעמולת הבחירות

מחקר מדיניות 109

חוק הבחירות (דרכי תעמולה), נחקק לראשונה בשנת 1959. החוק ביקש לעגן ערכים חשובים כמו שוויון בבחירות ומניעת קניית שלטון בכסף. היום, למרות חשיבותו, הוא מיושן ומחייב עדכון ומחקר זה מציע הסדר חדש לפיקוח על תעמולת הבחירות בישראל.

חוק הבחירות (דרכי תעמולה), החוק העיקרי שמסדיר את תעמולת הבחירות בישראל, נחקק לראשונה בשנת 1959. החוק ביקש לעגן ערכים חשובים כמו שוויון בבחירות ומניעת קניית שלטון בכסף. היום, למרות חשיבותו, הוא מיושן ומחייב עדכון — הן בתפיסות העומדות בבסיסו, אשר מניחות שאפשר להבחין בין תעמולת בחירות לבין חדשות ודעות תקשורתיות, והן בהתאמת הוראותיו לעידן הדיגיטלי ולכך שמרחב משמעותי היום לתעמולת בחירות הוא האינטרנט והרשתות החברתיות.

מחקר מדיניות זה מציע הסדר חדש לפיקוח על תעמולת הבחירות בישראל. הוא מציע: לבטל את ההגבלות תלויות המדיום (עיתונות כתובה, טלוויזיה, רדיו ואינטרנט) ולהחליפן בהתייחסות תלוית רשימות מתמודדים; לקבוע תקרת הוצאות לתעמולה לכל רשימה ולאפשר לרשימות להקצות את התקציב כרצונן במסגרת תקרה זו; להתיר רכישת פרסומות פוליטיות בטלוויזיה המסחרית; ולהפחית את הפיקוח התוכני על התעמולה — הכול בכפוף לחובת שקיפות שתחייב הבהרה מטעם מי נעשתה התעמולה.

נוסף על כך מוצע כאן לבטל את האיסור על תעמולת בחירות בטלוויזיה וברדיו ב־60 הימים שלפני הבחירות ולהחליפו בחובת הגינות כללית, וכן לבטל את הקצאת הזמן בחינם למשדרי התעמולה, למעט בשידור הציבורי.

הניסיון מארבע מערכות הבחירות בעשור החולף מלמד כי השינויים המוצעים כאן הכרחיים למניעת ניצול לרעה של הוראות החוק או התעלמות מהן. אימוץ ההמלצות יסייע לחוק התעמולה לחזור להיות מגן אפקטיבי על העיקרון העומד ביסודו — שיח ציבורי שוויוני ועשיר לקראת הבחירות.

מחקר המדיניות "רפורמות בדיני תעמולת הבחירות" הוא חלק מסדרת "רי־סטרט לדיני התקשורת", שיעדה — לעדכן את חוקי התקשורת במדינת ישראל כדי להתאימם לעידן הדיגיטלי.

ד"ר גיא לוריא הוא חוקר במכון הישראלי לדמוקרטיה ופוסט־דוקטורנט במרכז מינרבה לשלטון החוק במצבי קיצון בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. עיקר עיסוקו במערכת המשפט ובהיסטוריה של המשפט הציבורי, המחשבה המדינית והאזרחות.

ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר עומדת בראש התכנית "רפורמות במדיה" במכון הישראלי לדמוקרטיה ומלמדת בבית הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית בירושלים. מומחית לאסדרת תקשורת ולממשל פתוח.

תקציר 

א. מבוא

ב. תכלית החוק והזכויות שעליהן הוא מגן

ג. סקירת המצב המשפטי

 1. תעמולת בחירות ברדיו ובטלוויזיה
 2. הגבלות על תעמולת בחירות בעיתונות, בלוחות מודעות ובשלטי חוצות
 3. הגבלות על תעמולת בחירות באינטרנט
 4. הגבלות על תוכן התעמולה
 5. הגבלות על הוצאות התעמולה
 6. סקרים

ד. אסדרת תעמולת הבחירות במבט השוואתי

 1. מערכות מתירניות
 2. מערכות מאוזנות
 3. מערכות רגולטוריות נוקשות
 4. מערכות רגולטוריות מוסדרות

ה. המלצות לרפורמות

 1. ביטול של איסור התעמולה בטלוויזיה וברדיו
 2. פרסומות פוליטיות בטלוויזיה
 3. תקרת ההוצאות
 4. חובת שקיפות
 5. מודעות בעיתונים, בלוחות מודעות ובשילוט חוצות
 6. תוכן התעמולה
 7. סקרים
 8. תיקונים נוספים

ו. סיכום

נספח: טיוטה להצעת חוק

Abstract