מאמר דעה

תוכנית ליברמן לפוטיניזציה של הדמוקרטיה הישראלית

| מאת:

אביגדור ליברמן מנסה להחיל כאן משטר נשיאותי, אלא שהתוכנית שלו לא רק מסוכנת לדמוקרטיה, אלא גם בלתי מעשית. לדעתו של ד"ר אריק כרמון מדובר באיום קיומי.

שר החוץ של מדינת ישראל, אביגדור ליברמן, מנסה להוביל לפוטיניזציה של הדמוקרטיה הישראלית. המהלך הזה לא נעשה במחשכים - מעת לעת מנצל ליברמן את הבימות הניתנות לו מתוקף תפקידו כדי לקרוא להחלת משטר נשיאותי בישראל, בדומה למשטר הנהוג בארצות הברית. אלא שליברמן שוכח לציין את ההבדלים היסודיים בין המבנה החברתי והשלטוני בישראל בארצות הברית. בשורות הבאות יוסבר ויודגם מדוע מדובר במהלך מסוכן שיש למנוע.

כמיהתו של ליברמן למשטר נשיאותי נתלית בתירוץ בעיית המשילות הידועה של מדינת ישראל. "מה שחשוב לי זה שבפעם הבאה, כשהימין ינצח, הוא גם יידע לשלוט. הימין ניצח כאן הרבה פעמים בבחירות, אבל אף פעם לא שלט או ניהל באמת", הסביר ליברמן לבן כספית בראיון שהעניק לו ופורסם בגיליון סוף השבוע של "מעריב".

לדידו של ליברמן, ראש הממשלה הנבחר במדינת ישראל - נתניהו, קודמיו בתפקיד ואלו שיבואו אחריו - מנוע מקידום עמדותיו ותוכניותיו ארוכות הטווח. הטענה הזאת נכונה, אך הדרך שבה מציע ליברמן לתקנה טומנת בחובה השלכות הרסניות.
"צריך לעבור למשטר נשיאותי, פשוט לעשות קופי של המשטר באמריקה, ולהפוך את המדינה הזאת למדינה שניתנת לניהול", אומר ליברמן לכספית. "ההבדל בין המפלגה שלי למפלגות אחרות הוא שאם ננצח בבחירות, אז לשם שינוי גם נשלוט. אנחנו נדע לשלוט ולנהל את המדינה", הוא מבטיח.

השיטה שמציע ליברמן אינה רק מסוכנת לדמוקרטיה, היא גם בלתי מעשית. "הדברים של ליברמן הם איום קיומי על הדמוקרטיה הישראלית", מתריע ד"ר אריק כרמון, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, ומסביר: "בהיעדר חוקה - ויותר מכך, מבנה פדרלי הדומה לזה של ארצות הברית, שמבזר סמכות ואחריות - תוכנית ליברמן תוביל לפוטיניזציה של הדמוקרטיה הישראלית. מה שהוא מציע זאת חוויה שכבר התנסינו בה - בפתק אחד בוחרים נשיא, ובשני כנסת שמתנגדת לו. ליברמן מציע להוביל לשיתוק שהשיטה הזאת גורמת.

"הצעתו של ליברמן למציאות הישראלית תוביל לשיתוק שלטוני, תמשיך לרסק את המפלגות המצרפיות - קדימה, הליכוד והעבודה - ותחזק את המפלגות הסקטוריאליות. היא תעמיק עוד יותר את השסעים ואת הקרעים בחברה הישראלית", מוסיף ד"ר כרמון.

ליברמן מציע להעתיק את השיטה האמריקאית כפי שהיא. אלא שארצות הברית היא פדרציה של מדינות, שבכל אחת מהן יש מערכת שלטון שלה אחריות נרחבת יחסית על ענייניה הפנימיים. בישראל המצב שונה. כמו כן, הנשיא האמריקאי אינו שליט כל יכול - הוא כפוף לחוקה משוריינת היטב, ולמעשה מנוע מלפעול בניגוד לעקרונות היסוד של ארצו. בישראל, כידוע, אין חוקה.
"האם ליברמן מתכוון לשנות סדרי עולם - נאמר, בחירות לכנסת ב-120 אזורי בחירה, בדומה לחברה האמריקאית?", תוהה ד"ר כרמון. "אם זה מה שהוא מציע, הוא בעצם מציע אפשרות שלחברה הישראלית של-50 אחוז ממנה לא יהיה ייצוג בבית הנבחרים".

על הקביעה הזו שווה להתעכב. בדומה לבחירות לנשיאות, הבחירות לקונגרס האמריקאי נערכות על פי שיטה רובית - כל מחוז בחירה שולח לבית הנבחרים את המועמד שזכה במספר הקולות הרב ביותר. כל מי שהצביע עבור מועמד אחר באותו מחוז למעשה אינו זוכה לייצוג בבית הנבחרים.

"מדבריו של ליברמן משתמע שהוא רוצה לנהל את המדינה כפי שהוא מנהל את מפלגתו, ישראל ביתנו", מסכם ד"ר כרמון. "אם בעבר אמרנו 'בחירה ישירה זה רע' - הרי שבחירה נשיאותית היא הרסנית. את השלטון במדינת ישראל צריך לתקן - להחזיר את המציאות שהיתה קיימת עד שנת 1996, שבה למפלגה השלטת היה גרעין של שליטה בממשלה".

עמותת ישראלים להצלת הדמוקרטיה פועלת לקידום תוכנית מקיפה לתיקון הדמוקרטיה הפרלמנטרית בישראל, בהתבסס על מסקנות הפורום לתיקון שיטת הממשל מיסודו של המכון הישראלי לדמוקרטיה. בראש הפורום לשיטת הממשל עומד נשיא בית המשפט העליון בדימוס, השופט מאיר שמגר.

התוכנית, שאותה ניתן לסכם בעשרה תיקונים מרכזיים, הוגשה לכנסת בחודש מארס האחרון - וההצעות הכלולות בה יוגשו כהצעות חוק. הצעת החוק הראשונה בסדרה כבר הוגשה, ובמהלך מושב הקיץ תוגש לכנסת חבילת חקיקה נוספת, שתכליתה ניקוי המפלגות.

תוכנית הפעולה, שחוברה על בסיס עבודתה של קבוצת מחקר שהוקמה לצורך זה, מתבססת על העיקרון שלפיו שיטת הממשל הראויה למדינת ישראל היא השיטה הנוכחית, דמוקרטיה פרלמנטרית - ומשכך יש לתקנה, לחזקה ולהתאימה למציאות העכשווית. לכשל שעליו הצביע ליברמן יש פתרון, אך זהו פתרון שעיקרו תיקון - ולא החלפה.

שורה של תיקונים ייעודיים הכלולים בתוכנית נועדה לטפל בבעיית המשילות של ישראל. העלאה הדרגתית של אחוז החסימה תעודד את המפלגות הקטנות להתאחד ולהיטמע במפלגות גדולות מהן - מהלך הצפוי לחזק את המפלגות המצרפיות - הליכוד, קדימה והעבודה.

עם זאת, אין בכך כדי להבטיח כי מפלגת השלטון הבאה תזכה למספר מנדטים שיאפשר לה להוציא לפועל מדיניות מורכבת. לשם כך יש לאמץ תיקון שלפיו ראש המפלגה שזכתה למספר הקולות הרב ביותר בבחירות לכנסת יקבל זכות ראשונים להרכבת הממשלה - מהלך שיעודד את המפלגות המצרפיות להתאגד בגושים פוליטיים גדולים על פי מכנה רעיוני משותף ולהתחרות על הבכורה, ובמקביל יחזק את מעמדו של ראש הממשלה הנבחר, יקצר את תקופת המעבר מיום הבחירות ועד יום הצגת הממשלה החדשה ויכריע במקרים של התמודדות צמודה בין שתי מפלגות.

 

המאמר פורסם לראשונה באתר ישראלים למען הדמוקרטיה

אתר ישראלים להצלת הדמוקרטיה

הפורום לתיקון שיטת הממשל

מפרסומי המכון

להמציא מחדש את הדמוקרטיה הישראלית - תכנית לתיקון המשילות בישראל, מאת אריק כרמון

אריק כרמון, נייר עמדה: האיומים הניצבים בפני השלטון בישראל

דגם המשטר הראוי לישראל סיכומי המועצה הציבורית

עופר קניג וחן פרידברג, ביטול הבחירה הישירה: בחינה מחודשת

עמיתי המכון הישראלי לדמוקרטיה, לא למשטר נשיאותי!

מדדי דמוקרטיה: על ההבחנה בין משטרים נשיאותיים למשטרים פרלמנטריים מאת ניר אטמור

אירועים

הגשת מסקנות הפורום לתיקון שיטת הממשל ליו"ר הכנסת, מרץ 2011

שולחן עגול לקראת יציאתו לאור של הספר 'להמציא מחדש את הדמוקרטיה הישראלית'