מאמר דעה

מרות לנטשה - על עתיד הגיור בישראל

| מאת:

הגישות היהודיות בנוגע לגיור התפתחו במהלך הדורות ושיקפו נסיבות וצרכים משתנים של הקולקטיב היהודי. ואולם כיום חילוקי הדעות על הגדרתו של מוסד הגיור קריטיים לעתידו של העם היהודי יותר מאי-פעם, ולראשונה הם נוגעים גם למדיניות הראויה למדינת הלאום היהודית.

מאמר זה פותח בהצגת הבעיה הנוכחית, הנובעת מהפער בין מדיניות העלייה של מדינת ישראל, המאפשרת לעולים שאינם יהודים על פי ההלכה לעלות לארץ על בסיס חוק השבות, ובין הגישה הדוגמטית והמחמירה שנוקט חלק מהממסד הדתי בישראל, הדורשת שמתגיירים פוטנציאלים יתחייבו לקיים אורח חיים דתי-אורתודוקסי. אחרי כן סוקר המאמר שורה של פסיקות מרכזיות בעניין הקריטריונים לגרות במהלך הדורות - החל בדמותה המכוננת של רות התנ"כית וכלה בנטשה, מקבילתה בישראל של ימינו.

פרופ' שטרן מזהיר במאמרו שאם מדינת ישראל לא תאמץ את האפשרות ההלכתית הלא מחמירה כלפי המבקשים להתגייר, יש לחשוש שתהליכי הכניסה ליהדות יעקפו את התהליך הדתי של גיור ויתאפשרו סוגים אחרים של הצטרפות אל העם היהודי. התפתחות כזאת, מזהיר פרופ' שטרן, תהווה סטייה מהמקובל על כל היהודים מאז ימי עזרא ונחמיה, ויש בה פוטנציאל ממשי לפיצול של העם היהודי בדור הבא. ללא טיפול בבעיה יקועקעו היחסים העדינים שבין דת ובין לאום ביהדות. כדי למנוע סכנה זו הוא מציע גישה חדשה - המבוססת על המקורות ההלכתיים שנסקרו במאמר - שתספק מענה לצרכים של העם היהודי בימינו. לפי גישה זו, הרבנות תמשיך בגישתה המחמירה כלפי מתגיירים פוטנציאלים שמעולם לא הייתה להם זהות יהודית כלשהי, אך תאמץ גישה מקלה כלפי מתגיירים פוטנציאלים שזהותם הסובייקטיבית הקודמת הייתה יהודית.

לחצו כאן להורדת המאמר המלא באנגלית 

מאמרים

לא לילד הזה התפללנו: על ההחמצה שבהצעת חוק ברית הזוגיות, מאת שחר ליפשיץ
גיור ישראלי, מאת ידידיה שטרן
ברית הזוגיות - זווית אישית, מאת שחר ליפשיץ
על פסיקת בג"ץ בנושא גיור-קפיצה, מאת יאיר שלג

מחקרים

הצעה לחוק גיור ממלכתי, מאת ידידיה שטרן, שאול פרבר, אלעד קפלן
אמנת גביזון-מדן: עיקרים ועקרונות מסד לאמנה חדשה בין יהודים בענייני דת ומדינה בישראל, מאת יואב ארציאלי
ברית הזוגיות, מאת שחר ליפשיץ
יהודים שלא כהלכה: על סוגיית העולים הלא-יהודים בישראל, מאת יאיר שלג