מכתב לחה"כ בנושא הצעת חוק העמותות

| מאת:

בעקבות אישור 'חוק העמותות' בועדת השרים לחקיקה, שלח אריק כרמון, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה מכתב לחברי הכנסת: מדובר בהצעת חוק מסוכנת לדמוקרטיה הישראלית ומסכנת את מעמדנו בעולם. מטרתה האמיתית היא להקשות על פעילותם של עמותות וארגונים שהשקפת עולמם אינה תואמת את השקפת המציעים.

בראשית השבוע אישרה ועדת השרים לחקיקה את החוק שזכה לכינוי "חוק העמותות". אי-אפשר להפריז בחומרת העניין. מדובר בהצעת חוק מסוכנת ומסכנת מבית מדרשם של חברי הכנסת איילת שקד ורוברט אילטוב – מסוכנת לדמוקרטיה הישראלית ומסכנת את מעמדנו בעולם. יש לקוות ששרי הממשלה יתעשתו, ובמסגרת הערר שהגישה שרת המשפטים יעצרו את ההצעה. ואולם אם תאושרר ההצעה, הרי שבקרוב היא תעמוד לפתחכם.

בטרם תכריעו בעניינה ברצוני להסב את תשומת לבכם לכמה היבטים עקרוניים:

עקרון חופש הדיבור מחייב אותנו להגן על הבעת דעה גם אם מדובר בדעה קיצונית ומקוממת אשר אינה נוחה לאוזנינו. עיקרון חשוב זה איננו ניתן לבחירה על פי הדעה המושמעת ועל פי תפיסת עולמו של השומע.

גם חופש ההתאגדות הוא זכות יסוד ועיקרון חשוב בדמוקרטיה. אם תאושר ההצעה היא עלולה להגביל במאוד את יכולת ההתאגדות והפעולה של ארגונים רבים הפועלים כיום בישראל.

לו היה מדובר בהצעה שתכליתה הגנה על מדינת ישראל, ניחא, אולם ברי לכול שאין בהצעה זו שום רכיב המבקש להגן על המדינה או על חייליה. מטרתה האמיתית היא להקשות על פעילותם של עמותות וארגונים שהשקפת עולמם אינה תואמת את השקפת המציעים. כאשר מדובר בסכנה אמיתית, הדמוקרטיה הישראלית יודעת להגן על עצמה. המחוקק הִשכיל במהלך שנות קיומה של המדינה להעניק למופקדים על שמירת החוק והסדר כלי אכיפה נאותים המחריגים מחופש הדיבור אמירות הטומנות בחובן הסתה לגזענות ולאלימות או כאלה שעלולות לערער את אופייה היהודי והדמוקרטי.

חוסנה של הדמוקרטיה הישראלית הוא המפתח לקיומה של המדינה ולהשתייכותה לחברת המדינות הנאורות. אל לנו להעניק לאלה המבקרים השכם והערב את אופייה הדמוקרטי של ישראל סיבות נוספות לתקוף אותנו. הצעת החוק המונחת לפניכם מחזקת את משמיצי ישראל ואת שונאיה, ואינה תורמת כלל וכלל למפעל הציוני כפי שהיא מתיימרת לעשות. יש לקוות אפוא שתמצאו לנכון לדחות אותה מכול וכול.