חוות דעת

תזכיר חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה (תיקון) (הגברת השקיפות לגבי נתמך שעיקר מימונו מתרומות של ישויות מדיניות זרות), התשע"ו-2015

בעקבות פרסום תזכיר חוק "חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה" של משרד המשפטים ולקראת העלאת הצעה דומה ביום א' הקרוב (22.11) בוועדת השרים לחקיקה על ידי ח"כ רוברט אילטוב, נשלחה חוות דעת מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה הקוראת להתנגד ולבלום את החוק.

התמונה באדיבות Shuttertstock

הצעה זו מבקשת לפגוע בלגיטימציה של ארגוני החברה האזרחית בישראל, להכתימם ב"אות קלון", ותחת אמתלה של "שקיפות" להתעמר בהם ולפגוע בחירות פעולתם. ההצעה, לא במקרה, תחול רק על תרומות של "ישות מדינית זרה" כגון מדינות, האו"ם, והאיחוד האירופי, אך לא על תרומות מגורמים פרטיים – וזאת במטרה מכוונת לפגוע רק בארגונים המזוהים עם צד פוליטי אחד. עם זאת, ההצעה תפגע בפעילות ובלגיטימציה של ארגונים רבים נוספים כגון ארגוני בריאות, סביבה, חינוך, ועוד. כמו כן, היא תפגע קשות בדימויה הדמוקרטי של ישראל, שכן היא פוגעת בחופש ההתארגנות והביטוי ומכוונת להצר את צעדיהם של ארגוני זכויות אדם. 

אנו מבקשים להתנגד לתזכיר החוק.