אני אנווט? אחריות אישית ומיניסטריאלית בועדות חקירה

בשבוע שעבר החלה ועדת טירקל לבדיקת אירועי המשט בשמיעת עדויות של בכירים במערכת הפוליטית והצבאית. במהלך עדויותיהם של ראש הממשלה ושר הבטחון עלו שוב ושוב סוגיית האחריות האישית והמיניסטריאלית וסוגיית היחסים בין הדרג המדיני והצבאי. סוגיות אלו נבחנו כבר בעבר בדיוניהן של ועדות חקירה בישראל. על המשמעות של אחריות מיניסטריאלית ואישית ועל יחסי הדרג המדיני והצבאי בראי ועדות החקירה קראו את המאמרים הבאים:

דנה בלאנדר, אחריות מיניסטריאלית בראי ועדות החקירה, פרלמנט (53), 2007

נעמי הימיין-רייש, צבא של מדינה או מדינה של צבא? פיקוח הדרג המדיני על הדרג הצבאי, פרלמנט (53),2007