הסדרת ההחלטה על נקיטת פעולות צבאיות

הצעה לסדר 24

קשה לחשוב על החלטה הרת גורל יותר למדינה מההחלטה על יציאה למלחמה. הפעלת כוח צבאי בהיקף גדול, וגם הימנעות מהפעלת כוח צבאי כאשר הדבר הכרחי, כרוכות בסיכון חיים של אזרחי המדינה וחייליה, וכן בסיכון אוכלוסייה אזרחית זרה בשטח שמתנהלת בו הלחימה. מלחמה כרוכה בפגיעה משמעותית ברכוש, בעלויות ניכרות ובשיבוש התנהלותה של הכלכלה הלאומית. לפיכך ראוי לבחון במבט מדוקדק למי נתונה הסמכות לקבל החלטה זו, מהם התהליכים העשויים להבטיח קבלת החלטות מיטבית, וכיצד על הדברים להיות מעוגנים בחוק.