על דמוקרטיה ושלטון החוק על פי משנתו של מאיר שמגר

בחוברת זו נבקש לעמוד על הערכים העולים מפסיקותיו ומכתביו של מאיר שמגר. ערכיו מייצגים תפיסת עולם ליברלית־דמוקרטית עשירה ועמוקה. דווקא לאור היותו איש האצ"ל, שהשקפתו נבטה מעולם הערכים הלאומי־ציוני המובהק (לדבריו של שמגר, הוא גדל על ברכי תורתו של ז'בוטינסקי,) ולאור העובדה שנחשב לשופט "ביטחוניסט") כפי שבא לידי ביטוי למשל בפרשת המגורשים ללבנון ובפרשת קו 300,) ראוי לעמוד על תמונת הערכים העולה מן הציטוטים המובאים להלן, שהיא דמוקרטית־ליברלית לעילא ולעילא. מדבריו של שמגר ניכר כי העלה על נס את חירויות האדם וזכויותיו, את שלטון החוק ואת הדמוקרטיה במובנה המהותי. הוא המחיש, גם עיונית וגם מעשית, שאין סתירה בין תפיסה לאומית־ציונית לבין תפיסה ליברלית שמכבדת את זכויות המיעוט לשוויון. הוא עמד על מקומם המרכזי של שלטון החוק  ושל בית המשפט בשמירה על חירויות וזכויות אלה.