מלחמות הבג"ץ

המהפכה החוקתית ומהפכת הנגד

ניתן לרכוש את הספר באתר של כנרת זמורה דביר

למי שעוקב אחרי הוויכוח הסוער שמתנהל סביב מעמד בית המשפט העליון בשנים האחרונות, נדמה כאילו יש רק שתי עמדות אפשריות: תומכי בית המשפט הסבורים שבידיו הסמכות לשמור על מערכת הערכים וזכויות האדם במדינת ישראל. ומנגד, אלו הסבורים כי בית המשפט נטל לעצמו זכויות לא דמוקרטיות, ופועל נגד הרוב הנבחר. 

בספר מלחמות הבג"ץ: המהפכה החוקתית ומהפכת הנגד, מבקש פרופ' עמיחי כהן לצאת נגד הקביעה המציבה זו מול זו את שתי התפיסות המנוגדות. שכן, בתווך קיים מרחב גדול של הסכמה אפשרית על תפקידו של בית המשפט