הצעה לרפורמה חוקתית בישראל

לצד תכנית כלכלית-חברתית, ולצד רפורמות נדרשות בשיטת הבחירות והממשל, העת הנוכחית מחייבת תכנית לחיזוק המסגרת החוקתית והמשפטית הישראלית. בעידן שבו האתגרים הפנימיים הופכים להיות מהחשובים באתגריה של ישראל, הכרחי שהמפלגות הפוליטיות והממשלה הבאה יעמידו תכנית לרפורמה חוקתית בראש סדר העדיפויות.

הממשלה שתקום חייבת להיות המובילה של תיקון ועדכון של הסדר החוקתי הישראלי, ושעתה מתגלגלים לפתחה של המערכת הפוליטית והחברתית בישראל בצורה שכבר לא ניתן להתחמק ממנה. להלן עיקריה:

  1. שריון חוקי היסוד – כינון חוק יסוד: החקיקה, אשר יקבע את סמכות החקיקה והסמכות המכוננת של הכנסת וישריין את חוקי היסוד מפני פגיעה של רוב קואליציוני רגעי. בכך חוק היסוד יקנה יציבות למערכת הפוליטית-חוקתית.
  2. עיגון סמכות הביקורת השיפוטית החוקתית בחוק יסוד –  תוך הצבת מודל של דיאלוג חוקתי מכבד בין הכנסת ובית המשפט.
  3. זכויות וחירויות חוקתיות – חיזוק מגילת הזכויות החוקתית וחקיקה של חוקי יסוד חדשים שיגבירו את ההגנה על זכויות וחירויות חוקתיות, ובראשן, הזכות לשוויון. 
  4. התחייבות פוליטית להגנה על מערכת המשפט ושומרי הסף –  בעידן של מתקפה עזה על מערכת אכיפת החוק בישראל, המכון קורא לכל המפלגות ולממשלה שתקום להתחייב להגנה נחושה על שומרי הסף, להדגשת תפקידם הדמוקרטי החשוב, ולהפסקת הדה-לגיטימציה שלהם בשיח הציבורי.