מסגרת היחסים בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי

חומר רקע למושב: היחסים בין שלטון מרכזי למקומי

בשנים האחרונות ישנו עיסוק משמעותי בישראל בשאלת מעמדו של השלטון המקומי אל מול השלטון המרכזי. מרבית השיח הממשלתי והציבורי בנושא ממוקדים בשאלת חלוקת הסמכויות ואספקת השירותים הציבוריים בין שני רבדי השלטון. מטרתו של מחקר זה היא לבחון את מסגרת היחסים שבין השלטון המרכזי והשלטון המקומי מתוך זווית עקרונית יותר ולעסוק בשאלות כדוגמת מה צריך להיות מעמדו החוקתי של השלטון המקומי; כיצד ואיך צריך להיוועץ השלטון המרכזי בשלטון המקומי; ומהו מבנה הרגולציה הראוי על השלטון המקומי.