להורדה

גודלה הרצוי של הממשלה

בין כלכלה לפוליטיקה

  • בעריכת:
  • שנה:
  • כריכה: מקוון
  • מספר עמודים: 43 עמ’
  • מרכז: כנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה

כיצד נקבע גודלה של הממשלה יחסית למשק? המסמך מתמקד בשיקולים הכלכליים והפוליטיים הנוגעים לסוגיה זו.

כיצד נקבע גודלה של הממשלה יחסית למשק? המסמך מתמקד בשיקולים הכלכליים והפוליטיים הנוגעים לסוגיה זו. במאה השנים האחרונות גדל מאוד חלקה של הממשלה במדינות המפותחות, בעיקר בחינוך, רווחה, בריאות ותשתית, בשל כשלי שוק בהספקה פרטית של שירותים אלו. עם זאת נראה שיש טווח שונות בין מדינות הנובע מהבדלים בהעדפה החברתית בנוגע לשוויון. טווח זה משתרע בין כ-35% תוצר במדינות שבהן הממשלה מצומצמת, כארצות הברית ויפן, ובין כ-55% תוצר במדינות שבהן הממשלה מעורבת יותר, כמדינות מערב אירופה. בתוך טווח זה אין לשינויים בגודל הממשלה השפעה כלכלית משמעותית, וההחלטה היא בעיקרה ערכית-פוליטית. בישראל חלה בשנים האחרונות ירידה ניכרת בחלקה של הממשלה בתוצר. לנוכח האמור לעיל יש הצדקה לדון מחדש בשאלה זו לא כסוגיה כלכלית-טכנית, אלא כסוגיה חברתית-פוליטית.

ראש הצוות: פרופ' יוסף זעירא, המחלקה לכלכלה, האוני העברית בירושלים

חברי הצוות:
אלון אטקין
, אגף כלכלה ומחקר, משרד האוצר
פרופ' אבי בן-בסט, האונ' העברית, המרכז ללימודים אקדמיים והמכון הישראלי לדמוקרטיה
רענן דינור, מנכ"ל משרד ראש הממשלה, 2009-2006
יהודה סבן, רכז מקרו, אגף התקציבים, משרד האוצר
ד"ר מישל סטרבצ'ינסקי, חטיבת המחקר, בנק ישראל
פרופ' אביה ספיבק, המחלקה לכלכלה, אוני'; מכון ון ליר בירושלים
פרופ' הלל רפופורט,אוני' בר-אילן

עוזרת מחקר: אנה זפסוצ'ני, המכון הישראלי לדמוקרטיה והאוני' העברית בירושלים

א. מבוא
1. נושא המסמך
2. הסוגיות המרכזיות
3. ההמלצות העיקריות

ב. גודלה של הממשלה בעולם המודרני
1. אילוצים כלכליים
2. העדפות חברתיות
3. אילוצים פוליטיים

ג. גודל הממשלה והצמיחה הכלכלית
1. הטיעונים התאורטיים
2. הניסיון של המדינות המפותחות
3. הניסיון הישראלי
4. מסקנות

ד. אילוצים ומדיניות בישראל
1. הוצאות החינוך
2.. הוצאות הרווחה

ה. השוואות בין-לאומיות
1. התוצר לנפש
2. גודל הממשלה
3. חינוך
4. בריאות

 ו. סיכום

 נספח