מבצע

ישראל לקראת דמוקרטיה חוקתית

עקרונות לתיקון מדינה ומשטר

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 124 עמ’
  • מרכז: חוקה בהסכמה
  • מחיר: 50 ₪ מחיר מבצע: 50 ₪

הספר הוא בבחינת דיון אקדמי מקדים לדיוני המועצה הציבורית. מטרתו העיקרית היא להעלות מושגי יסוד וערכים מרכזיים הקשורים לשיח הדמוקרטי, כגון 'שוויון', 'חירות', 'הכרעת רוב', לברר את מהותם ואת חשיבותם לקיומו של משטר דמוקרטי ומתוך כך לבדוק את חשיבות הגנתם בחוקה. 

הספר הוא בבחינת דיון אקדמי מקדים לדיוני המועצה הציבורית. מטרתו העיקרית היא להעלות מושגי יסוד וערכים מרכזיים הקשורים לשיח הדמוקרטי, כגון 'שוויון', 'חירות', 'הכרעת רוב', לברר את מהותם ואת חשיבותם לקיומו של משטר דמוקרטי ומתוך כך לבדוק את חשיבות הגנתם בחוקה. תהליך 'חוקה בהסכמה' מתמקד רובו ככולו במציאות הישראלית ובבדיקת האפשרות להתאים חוקה למדינת ישראל. לכן בספר זה, המשמש מבוא לדיונים, בחנו הכותבים את האפשרות להגן על ערכים אלו בחקיקה חוקתית והעלו את השאלות והמכשולים הצפויים בדרך לעיגונם בעתיד בחוקה בישראל.

הקדמה: מאת אריק כרמון, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה

מבוא: פרופ' ירון אזרחי

פרק א': חירות: שאלות וסוגיות

פרק ב': שוויון: שאלות וסוגיות

פרק ג': ייצוגיות: שאלות וסוגיות

פרק ד': זכויות וחובות אזרחיות: שאלות וסוגיות

פרק ה': הכרעת הרוב וזכויות המיעוט: שאלות וסוגיות

פרק ו': משילות והגבלת הכוח השלטוני: שאלות וסוגיות

פרק ז': היחס בין הדת למדינה: שאלות וסוגיות

סיכום, נספח, מקורות