משפט ושוויון: סדנת מחקר

במהלך שנת 2016 נערכה במכון הישראלי לדמוקרטיה סדנת מחקר בנושא משפט ושוויון, בהנחיית פרופ' מרדכי קרמניצר וד"ר גיא לוריא. מטרת הסדנה, שהתקיימה בהשתתפות חוקרים מתחומי מחקר שונים, לתרום תרומה משמעותית למחקר על משפט ושוויון בישראל, מתוך הכרה בחשיבות נושא זה לדמוקרטיה המהותית בישראל. במהלך הסדנה נערך עיון ביקורתי ורב-תחומי בעקרון השוויון בפני החוק והגשמתו בישראל.

בין החוקרים המשתתפים בסדנה: מר חיים אורון, פרופ' ירון אזרחי, פרופ' דני אטאס, פרופ' מימי אייזנשטט, עו"ד אלי בכר, ד"ר דנה בלאנדר, ד"ר אבישי בניש, עו"ד סמדר בן נתן, גב' מיכל ברייאר, ח"כ ד"ר יוסף ג'בארין, פרופ' אורן גזל-אייל, פרופ' חנוך דגן, פרופ' ישראל (איסי) דורון, פרופ' נטע זיו, ד"ר אליעזר חדד, גב' נסרין חדאד חג'-יחיא, ד"ר תמר הוסטובסקי ברנדס, ד"ר גיא לוריא, פרופ' מני מאוטנר, פרופ' ברק מדינה, ד"ר גלעד מלאך, עו"ד לילה מרגלית, עו"ד דן מרידור, ד"ר אילן סבן, פרופ' דני פילק, ד"ר מיטל פינטו, פרופ' מרדכי קרמניצר, ד"ר אורית קמיר, ד"ר יניב רוזנאי, פרופ' ראם שגב, עו"ד טליה שטיינר ופרופ' ידידיה שטרן.

תוצר הסדנה ראה אור במסגרת כתב העת "משפט וממשל", כשיתוף פעולה של המכון הישראלי לדמוקרטיה והפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה, וכולל מאמרים נבחרים ממשתתפי הסדנה בעריכת ד"ר גיא לוריא, ד"ר אילן סבן, ופרופ' מרדכי קרמניצר.

להלן שלושה מאמרים נבחרים שנכתבו על ידי חלק ממשתתפי הסדנה, ופורסמו במסגרת חטיבה בנושא "משפט ושוויון" בכתב העת "משפט וממשל". 

הסדנה כללה דיונים בנושאים הבאים:

משפט ושוויון: דיון קונספטואלי

בהנחיית פרופ' ברק מדינה.

לפרוטוקול המלא

האם השוויון בפני החוק הוא עקרון מועיל?

בהנחיית פרופ' דני פילק על ביקורת רפובליקנית שוויונאית על התפיסה הליברלית של שוויון בפני החוק.

לפרוטוקול המלא

משפט ושוויון במבט דיאכרוני

בהנחיית ד"ר אורית קמיר על המשמעויות הפוליטיות של שוויון וחירות בתקופת המלחמה הקרה והיום.

לפרוטוקול המלא

פני החוק: מי אחראיים על יישום השוויון במשפט והאם הם מצליחים בכך?

בהנחיית פרופ' אורן גזל-אייל על הטיות נגד ערבים בפסיקת בתי המשפט.

לפרוטוקול המלא

כיצד ניתן להגשים את השוויון במשפט?

בהנחיית פרופ' נטע זיו על מימוש עקרון השוויון בזירות שוקיות - המקרה של דיור והתחדשות עירונית.

לפרוטוקול המלא

חסמים בישראל בפני השגת שוויון במשפט וקבוצות בישראל שאינן זוכות בשוויון במשפט

בהנחיית ח"כ ד"ר יוסף ג'בארין.

לפרוטוקול המלא