• למוזמנים בלבד

שולחן עגול בנושא חופש הביטוי וחוק הפייסבוק

המכון הישראלי לדמוקרטיה, פינסקר 4 ירושלים

דיון מיוחד בהשתתפות נציגי פייסבוק אירופה וישראל,  נציגים מארגוני החברה האזרחית ואנשי אקדמיה על תפקידן של הרשתות החברתיות בהקשרים של צנזורה על מידע פוגעני, חסימת מידע, מנגנוני שקיפות ובקרה, אל מול החקיקה האמורה להגביל את התוכן ברשתות החברתיות.

חופש הביטוי וחוק הפייסבוק

אין חולק על כך שהרשתות החברתיות הן כיכר עיר משמעותית עבור יכולתנו לממש את חופש הביטוי שלנו, הן כדוברים והן כצרכני מידע.
יתרונותיהן של הרשתות ברורים: כל מידע יכול להגיע אלינו בקלות, ללא צנזורה וללא תיווך של מישהו "מלמעלה".

הדבר מוביל לשיח ציבורי מסוג חדש ולהתארגנויות חברתיות לצורך מימוש מטרות נפלאות. אבל, במקביל, הולך ומתבררים גם חסרונות. למשל:

  • הרשתות החברתיות מופעלות על ידי אלגוריתמים שאינם "אובייקטיביים" אלא מטים את שצף המידע לפי צרכים של חברות הענק.
  • כללי המשחק וגבולות חופש הביטוי לא נקבעים על ידי המדינה אלא על ידי חברות מסחריות בינלאומיות, שאינן תמיד מבינות את תנאי הארץ ותושביה ואת המורכבויות של הסכסוך.
  • מתברר שיצר לב האדם רע מנעוריו, אבל עוד יותר כאשר הוא פועל מול "מכונה". קל להביע דיעות פוגעניות, גזעניות ושונאות זרים ולשתף הלאה דיעות מרושעות, שנאה ורוע שכתבו אחרים.

כתוצאה מאלה, נמצאות היום מספר סוגיות על הפרק, הנוגעות בין השאר, לחברת פייסבוק:

  • האם המדינה צריכה להתמודד עם תוכן פוגעני באמצעות חקיקה שתגביל תוכן ברשתות החברתיות, ומה צריך להיות תוכן החקיקה? נראה שלחלק ממקבלי ההחלטות בישראל עמדה ברורה ביחס לכך, אבל האם היא מוצדקת?
  • מה תפקידן של החברות השולטות ברשתות החברתיות בהקשרים של צנזורה על מידע פוגעני, מה עושות החברות כאשר הן יוצרות חסימת מידע ומאלו טעמים הן עושות זאת? מהם מנגנוני השקיפות והבקרה החלים או צריכים לחול עליהן?
  • האם סוגיית החדשות המזוייפות דורשת התמודדות, ואם כן – מצד מי?
  • מהו מקומה של מדינת ישראל כמדינה אחת בעולם של חברות רב לאומיות?


נראה שהשיח בסוגיות אלה דורש גם תקשורת בין חברת פייסבוק לביננו, כמי שעוסקים בתחומים אלה בישראל, וזאת הן לצורך חידוד יכולתנו לגבש עמדה, הן על מנת להחליף דעות ורעיונות והן על מנת ליצור ערוץ קשר שיאפשר פתרון בעיות נקודתיות.
לפיכך החלטנו להרים את הכפפה ולייצר מפגש בין ארגוני החברה האזרחית, פקידים בכירים ואנשי אקדמיה העוסקים בתחום – לבין אנשי המדיניות של פייסבוק באירופה ובישראל.

בדיון ישתתפו סיימון מילנר, מנהל המדיניות (מזרח התיכון ,אפריקה ובריטניה), חברת פייסבוק, ג׳ורדנה קטלר, מנהלת מדיניות (ישראל), חברת פייסבוק.

מנחה: ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר

הדיון למוזמנים בלבד.