הסדרת התיישבות הבדווים בנגב

המכון הישראלי לדמוקרטיה

לאחרונה הופץ תזכיר "חוק הסדרת התיישבות הבדואים בנגב", המעורר שאלות ומחייב דיון ציבורי נוקב. מחברי ההצעה מאמינים כי היא מגלמת "פשרה היסטורית" בין התושבים הבדווים לבין המדינה בנושא הקרקעות. האם נעשה כל הדרוש כדי להגיע להסכמה עם הבדווים? האם ההסדר הוגן וראוי? כיצד בונים אמון בקרב הבדווים כלפי המדינה וכיצד משלבים אותם במדינה?

ביום ראשון, ז' באייר תשע"ב, 29.4.2012 התקיים בפורום השולחן העגול ע"ש ג'ורג' שולץ דיון בנושא.

צפו בדיון בערוץ ה YouTube של המכון

צפו בראיונות שערכנו לקראת הדיון עם ארבעה ממשתתפיו: ד"ר תאבת אבו-ראס, מר אייל גבאי, פרופ' חנוך דגן, ד"ר סנדי קידר

מנחה: עו"ד דוד תדמור

עו"ד ראויה אבו־רביעה
עו"ד סנא אבן ברי
ח"כ לשעבר חיים אורון
מר אבראהים אל־וקילי
מר נחי אלון, אלוף (במיל') דורון אלמוג
ח"כ טלב אלסאנע
עו"ד אבו שארב אנסאף
מר אמנון בארי־סוליציאנו
השר ד"ר בנימין זאב בגין
עו"ד איתי בר
עו"ד יורם ברסלע
עו"ד איל גבאי
השופט אליעזר גולדברג
פרופ' חנוך דגן
פרופ' חיים זנדברג
פרופ' ראסם ח'מאיסי
פרופ' אורן יפתחאל
גב' רונית לוין־שנור
פרופ' מרדכי מירוני
עו"ד כרמית פנטון
מר אהוד פראוור
מר דני פרידברג
ד"ר אלכסנדר (סנדי) קדר
פרופ' מרדכי קרמניצר
ד"ר יעלה רענן־לבנת
ד"ר אבו ראס ת'אב

דברי כבוד השופט אליעזר גולדברג: 

"עניינה של הוועדה בנושא לאומי מן המעלה הראשונה. מי שעתיד הנגב יקר לו, אינו יכול להישאר שווה נפש למתרחש בו. המציאות חותרת תחת טובת המדינה וטובת הבדווים, כאחד. גורם הזמן אינו נייטרלי,  הוא דוחק ויש לו משמעות קריטית. ככל שחולף הזמן כן קשה הפתרון. פתרון כולל ומהיר שיסדיר את התיישבות הבדווים בנגב הוא, על כן, צו השעה.

אין לראות את הנושא בו עסקנו כבעיית הבדווים בנגב, אלא כבעיית הנגב [...] ראוי כי המדיניות שתציג הוועדה לממשלה תאזן בין עמדות המדינה ועמדותיהם של הבדווים. מדיניות המתחשבת בתביעות הבדווים וצורכיהם, אך בה במידה אינה מתעלמת מצורכי המדינה, ומשאביה הקרקעיים והכספיים"

מתוך ועדת גולדנברג 

לאחרונה הופץ תזכיר חוק הסדרת התיישבות בדואים בנגב, התשע"ב-2012.
במסגרת הדיון , נידרש, בין השאר, לשאלות האלה:

שאלות המתייחסות במישרין לתזכיר החוק

 1. מהו המצע העובדתי הרלוונטי לדיון ובכלל זאת מהן זכויות הבדווים בקרקע?
 2. מהו משטר המקרקעין שהיה לאוכלוסייה הבדווית?
 3. כיצד ראוי להתייחס למשטר המקרקעין הזה?
 4. מה בין תזכיר החוק לבין דוח ועדת גולדברג?
 5. מהי תכנית הממשלה לגבי הכפרים הבלתי מוכרים?
 6. בתזכיר החוק נכתב כי ההצעה מגלמת "פשרה היסטורית". כן צוין כי ללא הסכמה חברתית רחבה לא ניתן יהיה להגיע להסדרה כוללת. האם התזכיר אכן משקף פשרה? האם הוא מבטיח הסכמה חברתית רחבה? האם נעשה כל הדרוש כדי להגיע להסכמה עם הבדואים?
 7. האם ההסדר שבתזכיר החוק הוגן וראוי?


שאלות במבט נרחב

 1. מהי הפרספקטיבה הנכונה לרפורמה הקרקעית המוצעת - האם צדק מתקן, צדק חלוקתי או צדק מעשי-יישומי?
 2. האם נדרש מהלך חקיקתי כולל ומיידי להסדרת הסוגיה או שמא מתבקשות דרכים אחרות?
 3. מהם האינטרסים של המדינה ברפורמת הקרקעות? מהם האינטרסים של הבדואים?
 4. כיצד בונים אמון בקרב הבדואים כלפי המדינה וכיצד משלבים אותם במדינה?
 5. מהי אחריות המדינה למצבה של האוכלוסייה הבדואית ומהן השלכותיה?
 6. פיתוח, חינוך, קרקעות והתיישבות - כיצד משלבים ביניהם?
 • הוועדה להצעת מדיניות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב (דו"ח גולדברג) – תמצית דו"ח, 2008.
 • הוועדה להצעת מדיניות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב (דו"ח גולדברג) – דו"ח
 • תזכיר חוק הסדרת התיישבות בדואים בנגב, התשע"ב-2012
 • המלצות צוות היישום לדו"ח גולדברג להסדרת התיישבות הבדואים בנגב, 2011 (דו"ח פראוור).
 • "התכנית החלופית": תכנית אב לכפרים הבדווים הלא-מוכרים בנגב, 2011

פסיקה

 • פס"ד בדראן, בע"א 518/61
 • פס"ד אלהואשלה, בע"א 218/74
 • פס"ד דינר, בע"א 3535/04
 • פס"ד אלעוקבי, ת.א. 7161/06

ניירות רקע ומאמרים

 • אריק רודניצקי ות'אבת אבו ראס (2011), החברה הבדואית בנגב.
 • עוזי רבי וארקי רודניצקי, עורכים (2012), החברה הבדואית בנגב במציאות משתנה.
 • דבורה שמואלי וראסם ח'מאיסי (2011), היישובים הבדווים בנגב: כיצד לתכנן את הבלתי מתוכנן?
 • Ronen Shamir (1996), "Suspended in Space: Bedouins Under the Law of Israel", Law and Society Review
 • Bertus de Villiers (2003), "Australia – Native Title: a Quiver of Disappointments", pp. 89-129.