שנתון החברה החרדית בישראל

אורחות חיים

פרק ה

| מאת:

לכל לוחות האקסל בפרק אורחות חיים

אורחות החיים בחברה החרדית נמצאים בשינוי מתמיד. יותר ויותר חרדים משתמשים באינטרנט, מחזיקים ברישיון נהיגה ויוצאים לנופש. לכן אפשר לקבוע בבירור כי למרות הפערים הגדולים ביניהם ובין האוכלוסייה היהודית הלא־חרדית בהשתתפות בכל אחד מתחומי החיים האלה, מגמת ההשתלבות של החברה החרדית בחברה הכללית מתחזקת.

מצטרפים לשירות צבאי או לשירות אזרחי
בשלהי 2019 מינה ראש אכ"א ועדת בדיקה לבירור נתוני המתגייסים החרדים לצה"ל בעקבות דיווחים בתקשורת על הפרזה במספרים. עד לבירור מלא של הסוגיה לא נוכל להתייחס לשירות חרדים בצה"ל ונדון במספר הפונים לשירות אזרחי בלבד. לאחר השלמת הבירור יעודכנו הנתונים באתר האינטרנט של השנתון.

בשנת 2018 הצטרפו לשירות האזרחי 530 גברים חרדים, שהם כ-5% בלבד מהבנים בוגרי מערכת החינוך החרדית. מספרם, כרבע בלבד מן היעד האחרון שנקבע לשירות האזרחי לשנת 2016 (2,000 מצטרפים), אינו עומד בציפיות (530 – 26% מן היעד). במרוצת השנים חלה ירידה באטרקטיביות של השירות האזרחי לחרדים, ומספר הפונים לשירות בשנת 2018 עמד על פחות ממחצית ממספרם בשנת 2011.

משתמשים באינטרנט
בשנים 2018-2017 הגיע לראשונה שיעור המשתמשים החרדים באינטרנט לכמחצית מן האוכלוסייה החרדית הבוגרת. לשם השוואה – בשנים 2009-2008 השתמשו באינטרנט רק 28% מהחרדים. עם זאת, שיעורם עדיין נמוך מאוד בהשוואה לשיעור המשתמשים בקרב היהודים הלא־חרדים (89%).

נופשים בארץ ובחו"ל
החרדים מעדיפים לנפוש בישראל, אם כי ניכרת אצלם מגמת עלייה ביציאה לחופשה בחו"ל. וכך, בשנים 2018-2017 נפשו 54% מהם בארץ ו־17% בחו"ל. בשנים האחרונות חלה כאמור קפיצה בשיעור החרדים היוצאים לחו"ל (12% בלבד בשנים 2014-2013), אך עם זאת שיעורם נמוך מאוד בהשוואה ליוצאים לחו"ל בקרב יהודים לא-חרדים (52%).

הצבעה לכנסת
בבחירות לכנסת ה-22 (2019, מועד ב) קיבלו המפלגות החרדיות – יהדות התורה וש"ס – את קולותיהם של 13.5% מכלל המצביעים בבחירות לכנסת, לעומת 8.2% מן הקולות שקיבלו מפלגות אלו בבחירות בשנת 1992. דפוסי ההצבעה לרשימת יהדות התורה הם אינדיקציה למספר החרדים בישראל ולתפרוסת הגאוגרפית שלהם. 24% מן המצביעים ליהדות התורה הם מירושלים ו-19% מבני ברק. כ-20% מן המצביעים ליהדות התורה הם מן הערים החרדיות "החדשות" (אלעד, ביתר עילית, מודיעין עילית ובית שמש), ועוד 12% הם מערים גדולות שיש בהן ריכוז חרדי (חיפה, נתניה, אשדוד, פתח תקווה ורחובות). שאר המצביעים מגיעים מן הפריפריה ומיישובים אחרים.

השוואה של נתוני הבחירות של 1992 לנתוני הבחירות של 2019 מלמדת שישנן ערים שבשל תהליכי התחרדות שיעור המצביעים בהן ליהדות התורה הוכפל או יותר מכך: ירושלים, אשדוד, חיפה וערד. בתל אביב, לעומת זאת, הצטמצם שיעור החרדים המצביעים למחצית משיעורם בשנת 1992.

כל הלוחות