שנתון החברה החרדית

חינוך

פרק ב

| מאת:

לכל לוחות האקסל בפרק חינוך

תלמידים לפי זרם חינוך
לחינוך החרדי חלק נכבד במערכת החינוך העברית בפרט (24.5%) ובמערכת החינוך הישראלית בכלל (18.5%). מתחילת שנות האלפיים חל גידול מהיר במספר התלמידים בחינוך החרדי, אבל קצב זה הואט בחמש השנים האחרונות (3.4% בשנה), בצד גידול מהיר מבעבר בחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי (2.4% בשנה).
בעשור האחרון חלו בחינוך החרדי שינויים מערכתיים ומבניים, ובהם הקמת מחוז חרדי במשרד החינוך וייסוד זרם החינוך הממלכתי־חרדי. בשנת הלימודים תשע"ט (2018/19) למדו בחינוך החרדי – היסודי והעל־יסודי – כ־332,000 תלמידים. רוב מוסדות החינוך החרדיים (75%) שייכים לזרם המוכר שאינו רשמי (בכלל זה החינוך העצמאי ורשת בני יוסף – מעיין החינוך התורני), כרבע (23%) שייכים לזרם הפטור, ו-2% שייכים לזרם הממלכתי.

בחינות בגרות
בשנת הלימודים תשע"ז (2016/17) נבחנו 51% מהבנות החרדיות בבחינת בגרות אחת לפחות, לעומת 31% בלבד שמונה שנים קודם לכן, בשנת הלימודים תשס"ט (2008/09). לעומת זאת, באותן שנים נרשמה ירידה קלה בשיעור הנבחנים בקרב הבנים – מ-16% ל-14%. שיעור הזכאיות והזכאים לתעודת בגרות במגזר החרדי בשנת הלימודים תשע"ז היה 13% בלבד, לעומת 79% מהתלמידים בחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי.

תלמידי ישיבות
בשנים 2014-2013 ירד מספרם של תלמידי הישיבות ואברכי ה"כולל" יחסית לשנים קודמות, אבל משנת 2015 הוא עולה שוב. בשנת 2018 למדו 133,933 תלמידים במוסדות החרדיים המיועדים לבני 18+, מתוכם 70% אברכים. מדובר בקצב גידול של 6% בשנה, גבוה מקצב הגידול הטבעי של המגזר החרדי שהתלמידים משתייכים אליו.

לימודים אקדמיים
שנים רבות היה מספר החרדים הלומדים לתארים אקדמיים נמוך ביותר. עם זאת, בעקבות השינויים בדרישות שוק העבודה והקמת מוסדות מותאמים לצורכי המגזר החרדי נרשמה בשנים 2019-2010 עלייה של פי 1.6 במספר הסטודנטים החרדים במוסדות להשכלה גבוהה.

בשנת הלימודים תשע"ט (2018/19) למדו במוסדות האקדמיים, בכלל זה האוניברסיטה הפתוחה, כ-12,000 סטודנטים חרדים, 70% מהם נשים. המקצועות שהחרדים לומדים הם ברובם פרקטיים וכאלה שגם מאפשרים עבודה בתוך הקהילה החרדית (חינוך והוראה, מקצועות עזר רפואיים, מחשבים ומינהל עסקים) – הכנה להשתלבות בשוק העבודה במקצוע הנלמד. בשנות הלימודים תשעח-תשע"ט (2017/18-2016/17) חלה עלייה של 11% בלבד במספר הסטודנטים החרדים לעומת השנה שקדמה להן. אפשר להסביר את ההאטה הזאת בצמצום התמריצים הממשלתיים לשילוב חרדים שהביאה להקטנת המוטיבציה ליציאה לעבודה/השכלה גבוהה בייחוד בשל הגדלת התמיכות לאברכים. כמוכ ן גם בירידה במספר החרדים הפונים ללימודי משפטים בגלל הקשחת הרגולציה בתחום וקיצוץ התמיכה באמצעות מלגות.

לשנתון המלא >

כל הלוחות