שנתון החברה החרדית

אוכלוסייה

פרק א

| מאת:

לכל לוחות האקסל בפרק אוכלוסיה

בהשוואה לקצב הגידול של אוכלוסיות במדינות המפותחות, קצב הגידול של האוכלוסייה החרדית בישראל הוא המהיר ביותר – כ-4% בשנה. הגורמים לקצב הגידול המיוחד הזה הם שיעורי פריון גבוהים, תנאי רפואה ומחיה מודרניים וגיל נישואים צעיר. ואכן, האוכלוסייה החרדית הישראלית צעירה מאוד – כמעט 60% ממנה הם מתחת לגיל 20, לעומת 30% מכלל האוכלוסייה בישראל. בשנת 2019 האוכלוסייה החרדית הישראלית מונה 1,125,000 נפש, לעומת כ-750,000 ב-2009, וחלקה היחסי בכלל האוכלוסייה בישראל הוא 12.5%. על פי התחזית של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שיעורה יגדל ל־16% בשנת 2030, והיא עתידה למנות שני מיליון נפשות בשנת 2033. ניתוח דפוסי התא המשפחתי החרדי בעשור וחצי האחרון מראה ירידה קלה בשיעורי הפריון – מ־7.5 בשנים 2005-2003 ל־7.1 בשנים 2017-2015. אצל הנשים היהודיות הישראליות הלא־חרדיות שיעור הפריון הממוצע הוא 4 ילדים לאישה דתית; 3.2 לאישה מסורתית־דתית; 2.5 לאישה מסורתית־חילונית; ו־2.2 לאישה חילונית.

שיעור הנשואים בחברה החרדית – גברים ונשים – בגילאי 20+ גבוה בהרבה (84%) משיעור הנשואים בגילאים אלו בחברה היהודית הלא־חרדית (62%). פער זה מוסבר בגיל הנישואים הצעיר בחברה החרדית. עם זאת, במרוצת השנים ניכרת עלייה מסוימת בגיל הנישואים באוכלוסייה זו. בשנים 2004-2003, למשל, היו 23% מהחרדים בגילים 29-20 רווקים, ובשנים 2018-2017 עלה שיעורם ל-31%.

לשנתון המלא >

כל הלוחות