חוות דעת

הצעת חוק נציבות הביקורת

| מאת:

לקראת הדיון בוועדת חוק, חוקה ומשפט בהצעת החוק המבקשת להסדיר את גוף נציבות הביקורת על התביעה נשלחה חוות דעת משפטית מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה, הקובעת כי ניתן לקיים בכפיפה אחת ביקורת מערכתית וביקורת של מבקר המדינה. זאת, בניגוד לנטען במסגרת דיוני הוועדה האחרונים.

בחוות הדעת עליה חתומים המשפטנים פרופ' מרדכי קרמניצר, פרופ' מיכל טמיר וד"ר גיא לוריא, נכתב כי ביקורת מערכתית של נציבות עצמאית, לא תכרסם במעמדו של מבקר המדינה היות וביקורת המדינה קשורה בעיקרה לחריגה מכללי מינהל תקין, לביקורת חשבונאית ולביקורת ביצועים אך לא נועדה לבחון את תוכנה ואיכותה של מדיניות הגוף המבוקר.

בנוסף, מציינים החוקרים, כי הביקורת המערכתית הנחוצה לתביעה צריכה לשאת אופי של בקרת איכות על פעולותיה ומדיניותה. זוהי לא ביקורת שנועדה לבחון חיסכון, יעילות ומנהל תקין אלא למשל, את הסדרי הטיעון הנעשים על ידי התביעה וניהול אישומים פליליים. בנוסף, לגוף ביקורת שבו גם מנגנון לביקורת מערכתית וגם פרטנית, ישנה האופציה לקיים תהליך שבו מופקים לקחים מן הפרט אל הכלל ולהפך.

לפיכך, מסכמים קרמניצר, טמיר ולוריא, ניתן לשלב את תפקידי בירור התלונות והביקורת המערכתית ולהותירם במעמד זהה ובאחריות אותה נציבות עצמאית שתוקם במסגרת הליך החקיקה המתנהל בימים אלו.

לחצו כאן להורדת חוות הדעת המלאה


התמונה באדיבות Shutterstock