חוות דעת

אין להתיר הצבת מצלמות בתחומי הקלפי

לקראת הדיון בנושא בוועדת הבחירות המרכזית, חוקרי המכון הישראלי לדמוקרטיה קוראים ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית שלא להתיר הצבת מצלמות במתחמי הקלפיות ברחבי הארץ. פעולה כזו תפגע בזכות לבחור ולהיבחר, בזכות לפרטיות ובעיקרון חשאיות הבחירות, ועל כן מנוגדת לכמה מעקרונות היסוד של הדמוקרטיה הישראלית

Flash 90

לקראת הדיון בנושא, המכון הישראלי לדמוקרטיה שיגר חוות דעת ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט חנן מלצר, בעניין הצבת מצלמות של חברי ועדת קלפי, וביקש שלא לאפשר זאת.

בחוות הדעת שנכתבה על ידי ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר וד"ר גיא לוריא, צוין כי הצבת מצלמות במתחמי הקלפי סותרת את הזכות לבחור ולהיבחר, פוגעת בזכות לפרטיות, ופוגעת בעיקרון החשאיות. הצבת המצלמות עלולה להשפיע על בוחרים רבים, בעיקר בקרב מיעוטים, ולאיים על נכונותם לצאת לבחור, מחשש שעצם או אופי הצבעתם ייחשפו. זאת בעיקר על רקע העובדה שלאחר הבחירות באפריל האחרון, נוכחנו לגלות שמטרת הצבת המצלמות הייתה ליצור דיכוי והפחדת בוחרים ממניעים גזעניים ולא, כפי שנטען מול יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, חשש ממניעת זיופים.

שוורץ אלטשולר ולוריא מוסיפים כי: "גם אם אין מדובר על ליבת העבירות הכלולות בחוקי הבחירות השונים, מדובר במעשים שתכליתם להרתיע ציבור שלם מלבחור והיו כנראה מחוץ לדמיונו של המחוקק בעת חקיקת חוקים אלה".

גם בהשוואה בינלאומית, רוב המדינות הדמוקרטיות אינן מאפשרות צילום בתוך מתחמי הקלפי, וערכי החשאיות ואוטונומיית הבוחרים הם ערכי יסוד מבחינתן. כך, לדוגמה, חוק הבחירות הקנדי אוסר על משקיפים לצלם או להקליט במתחם הקלפי; באוסטרליה קיים איסור על כלל עובדי הקלפי על הכנסת כל מכשיר אלקטרוני שמסוגל להקליט קול או תמונה; בחלק ממדינות ארצות הברית לא נדרש מהמצביעים להציג אמצעי זיהוי כלשהו. זאת, מתוך התפיסה שצילום בוחרים באזורי הצבעה יכול ליצור דיכוי בוחרים, ומרצון למנוע השפעה לא רצויה על תהליך הבחירות.

לבסוף, ממליצים במכון הישראלי לדמוקרטיה כי במידה וזיופי בחירות מהווים בעיה נרחבת, יש לערב את רשויות אכיפת החוק וליצור מדיניות מסודרת, ולא לאפשר לגורמים פוליטיים כאלה ואחרים ליצור מיליציות אכיפת חוק משלהם. כמו כן, מכיוון שהצבת מצלמות מהווה פגיעה ‏בזכויות ‏יסוד ‏חוקתיות, ‏מהלך ‏שכזה צריך להיות מעוגן בחקיקה העומדת בתנאי פסקת ההגבלה של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו.