חוות דעת

במחטף של הרגע האחרון- המפלגות מגדילות המימון לעצמן

שינוי חוק מימון המפלגות, רגע לפני הבחירות ובמחטף של הרגע האחרון, הוא שערוריה שלא מתיישבת עם עקרונות שלטון החוק - על אחת כמה וכמה כאשר זה נעשה על ידי המפלגות, שמן הסתם מעוניינות בהגדלת תקציביהן

מעמודי הפייסבוק של המפלגות

היוזמות לתיקון חוק מימון מפלגות המבקשות להגדיל את מימון המפלגות להוצאות עבור קמפיין הבחירות לכנסת ה-23, כמו גם פריסה נוחה יותר של החזרי ההלוואות שנטלו מכספי המדינה- פסולות, לא אחראיות ובזבזניות.

בחוות דעת של חוקרי המכון הישראלי לדמוקרטיה מציינים ד"ר אסף שפירא, ד"ר עמיר פוקס וד"ר גיא לוריא כי שינוי חוק מימון המפלגות זמן קצר לפני הבחירות ותוך מחטף של הרגע האחרון, אינו מתיישב עם עקרונות שלטון החוק. אישורו של שינוי זה, בידי המפלגות המעוניינות בהגדלת תקציבן רגע לפני ניהול קמפיין הבחירות הבא שלהן, הנו בגדר "החתול השומר על השמנת".

שינוי החוק לצורכי השעה, שיוביל לבזבוז נוסף ולא אחראי של כספי ציבור, ללא התחשבות במגבלות החוק וללא תכנון כלכלי נכון- פסול. מדובר במהלך שנועד לעקוף את המנגנון שנקבע בחוק מימון מפלגות לקביעת סכום המימון שהמפלגות זכאיות לו, בעוד מטרתו היא למנוע מהן להגדיל את מסגרת המימון כרצונן, תוך ניגוד עניינים ולא בהכרח מסיבות ענייניות.

מבדיקה שנערכה במכון הישראלי לדמוקרטיה עולה כי בהשוואה בינלאומית, המפלגות בישראל גם ככה זוכות למימון ציבורי גבוה בתקופת בחירות:

חוקרי המכון קוראים לראשי המפלגות לנהל מסע בחירות צנוע וחסכוני, בוודאי כשמדובר במערכת בחירות שלישית שההיערכות אליה קצרה באופן יחסי, תוך הבנה שהמפלגות כבר הפיצו את מסריהן וניהלו תעמולה רחבת היקף במהלך השנה האחרונה.

לבסוף מדגישים במכון כי כל רפורמה בחוק מימון מפלגות תוכל להיעשות אך ורק לאחר הבחירות ועליה לכלול דווקא צמצום במימון הבחירות שמקבלות המפלגות מהמדינה, כמו גם קידום חקיקה שתתקן את הכשלים הנוגעים לכללי מימון המפלגות ולהתנהלותן הכלכלית.