חוות דעת

חוות דעת על הצעת חוק הסמכת צבא הגנה לישראל ושירות הביטחון הכללי לביצוע חדירה לחומר מחשב המשמש להפעלת מצלמה נייחת (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד–2023