חוות דעת

חוק איסור חקירת ראש ממשלה

| מאת:

לקראת ההצבעה הצפויה בוועדת השרים לענייני חקיקה על הצעת החוק המבקשת לאסור על חקירה פלילית נגד ראש הממשלה במהלך תקופת כהונתו, נשלחה לשרים חוות דעת מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה הקוראת להתנגד להצעה.

חוקרי המכון ד"ר עמיר פוקס וד"ר גיא לוריא, מציינים בחוות הדעת, כי הפגיעה בתפקודו של ראש הממשלה תחת חקירה תתגמד לעומת הפגיעה שתהיה בתפקודו ככל שחשדות חמורים ישארו תלויים ועומדים ולא ייחקרו לאורך שנים: "מדובר בדריסת עיקרון השוויון בפני החוק", מציינים החוקרים.

פוקס ולוריא טוענים, כי מדובר בחקיקה שכמעט ואין לה אח ורע בעולם המערבי. בהקשר זה, הדוגמא הצרפתית אותה מביאים מובילי הצעת החוק, אינה זהה למקרה הישראלי משום שבצרפת קיים משטר נשיאותי ולא פרלמנטרי והנשיא אף מוגבל לשתי כהונות לכל היותר.

אם לא די בכך, מציינים פוקס ולוריא, עלול להיווצר מצב שבו יפורסמו השכם וערב תחקירים עיתונאיים המציגים פעולות שחיתות חמורות שמבצע ראש הממשלה, אשר יביאו לחוסר אמון בציבור שיקשה על עבודת השלטון. מדובר בהצעה שתפגע במאבק בשחיתות השלטונית ודחיית החקירה לשנים ארוכות, עלולה להביא לכך שראיות יזדהמו ויאבדו מכוחן או יאבדו מכוחן ואף זכרונם של עדים יהיה פחות אפקטיבי לאחר מספר שנים.

ד"ר פוקס וד"ר לוריא מוסיפים, כי מדובר בהצעת חוק שנראה שנתפרה למידותיהן של הפרשות הנוכחיות הקשורות בראש הממשלה, משום שהעילות לקיום חקירה תוך כדי כהונת ראש ממשלה הן במקרים של עבירות מין, אלימות, ביטחון או סמים. לעבירות אלו ניתנת בחוק ההגדרה "עבירות חמורות במיוחד", אלא שלא מובן מדוע הערכים החברתיים הללו מקבלים הערכה יתרה. כך, קשה לראות כיצד כל עבירת סמים היא חמורה יותר מעבירת שחיתות, וברור שעבירת שוחד (לפחות לפי העונש הקבוע בחוק) היא חמורה יותר מעבירת שימוש עצמי בסמים.

לכן, מסכמים החוקרים, מדובר בהצעה שאינה עומדת באמות המידה החוקתיות בישראל, שאינה מתאימה לשיטת הממשל בישראל ושתביא לפגיעה באמון הציבור הנמוך ממילא במוסדות השלטון ובממשלה.