חוות דעת

ניתוק הרפורמה בשוק התקשורת מחוק ההסדרים

המכון הישראלי לדמוקרטיה ועמותת הצלחה

| מאת:

לקראת ההצבעה הצפויה בממשלה על חוק ההסדרים, חוות דעת מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה ועמותת הצלחה, קוראת לנתק את הרפורמה בתקשורת מנוסח החוק.

ד"ר תהילה שוורץ-אלטשולר, ראש התכנית לרפורמות במדיה במכון הישראלי לדמוקרטיה ועו"ד אלעד מן, היועץ המשפטי של עמותת הצלחה, מסבירים כי הפרק הנרחב בחוק ההסדרים העוסק בתחום התקשורת אינו קשור לסוגיה שהיא בעלת משמעויות כלכליות לקופת המדינה, וכי אין מקום לכלול את הרפורמה המוצעת בחוק ההסדרים. זאת במיוחד, כשמדובר במהלכים חסרים שאינם מתייחסים לשחקנים בדיגיטל ולאור העובדה שחלק מהם כבר עובר שינוי ועיוות בוועדה המיוחדת בכנסת הדנה בהם בימים אלה.

שוורץ-אלטשולר ומן מסבירים, כי הרפורמות המוצעות בשוק התקשורת כוללות פגמים רבים. כך, השינוי המוצע במבנה שוק הערוצים מתעלם מקיומו של שוק הדיגיטל, שחלקו בעוגת תקציבי הפרסום הולך וגדל ויוצר, לדבריהם, מצב הדומה להחלפת חדרים על הטיטאניק הטובעת. עוד מתעלם החוק המתהווה מהצורך לאחד בין הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו ומועצת הכבלים והלוויין, ומהצורך לעשות את העבודה הממשית – לאחד את הכללים של שני הגופים ולא להעביר זאת הלאה כפי שעשו עד היום. ההסדרים המוצעים, שאמורים לצמצם רגולציה לזכיינים בשוק הטלוויזיה והרדיו- החדשים והישנים, יגבירו בפועל את הבירוקרטיה והסרבול.

עוד מוסבר בחוות הדעת, כי הרפורמות המוצעות בחוק, שאמורות ליצור תחרות של ממש בשוק, למעשה יפוררו את התעשייה לשחקנים חלשים שלא יצליחו לעמוד על הרגליים. התוצאה יכולה להיות אחת משלוש:

  • שנמוך הסטנדרטיים העיתונאיים הבסיסיים.
  • תלות בבעלי הון.
  • פירוק של גופי תקשורת.

זאת ועוד, הכוונה לעסוק בחוק ההסדרים בהורדת רמת הסף הבסיסית לתוכן עיתונאי בשוק החדשות, היא שגויה ותפגע בצרכני החדשות בישראל. הכותבים מצביעים על עוד מספר כשלים מהותיים כמו הכוונה להחליש את הרגולטור ולאפשר לכל גוף חדשותי למנות אך ורק דירקטורים משלו, ללא נציגי ציבור שיהוו שומרי סף.

לסיכום, מציינים ד"ר שוורץ-אלטשולר ועו"ד מן, כי מהלכי הרפורמה כבדי המשקל בשוק התקשורת, כפי שהם מוצגים בחוק ההסדרים, חייבים לעבור לדיון רציני ומעמיק בוועדות הכנסת ובמשרד התקשורת, מתוך חזון אמיתי של שוק פתוח ומגוון, ולא באמצעות רפורמת טלאים שתיצור שוק פרוץ ולא חופשי, כזה השבוי בידיהם של בעלי ממון. זאת באופן שיפגע ברמת התוכן החדשותי המינימלית הנדרשת בדמוקרטיה מתוקנת.