חוות דעת

צמצום סמכויות מבקר המדינה

| מאת:

המכון הישראלי לדמוקרטיה לקראת הדיון בצמצום סמכויות מבקר המדינה: "נסיון נוסף בשורת מהלכים לפגיעה בשומרי הסף ובשלטון החוק"

לקראת הדיון הצפוי בוועדת השרים לחקיקה בהצעת החוק של ח"כ בצלאל סמוטריץ המבקשת לצמצם את סמכויות מבקר המדינה לבצע ביקורת בזמן אמת ואת הסוגיות שלגביהן יכול המבקר לפתוח בבדיקה, קוראים במכון הישראלי לדמוקרטיה שלא לקדמה.

ד"ר עמיר פוקס וד"ר גיא לוריא, כותבים בחוות דעת שנשלחה לשרים, כי אכן ישנו קושי בביצוע ביקורת "בזמן אמת" על ידי מבקר המדינה, אך הפתרון לקושי זה הוא אינו שימוש בשלילת האופציה מכל וכל. החוקרים מציינים, כי אף שהחוק לא אוסר ביקורת בזמן אמת במפורש, בפועל מבקרי המדינה אימצו לאורך השנים מרצונם את עיקרון הביקורת לאחר מעשה, פרט למקרים חריגים. יתרה מכך, מי שהוסיף לאורך השנים סמכות לביקורת בזמן אמת היו דווקא המחוקקים. כך במסגרת חוק מימון מפלגות והפיקוח על קיומם של פריימריז, כך בנושא מימון הבחירות ברשויות המקומיות, ורק לאחרונה בחוק "וי 15", שם הטילו המחוקקים על מבקר המדינה לאכוף את פעילותם של גופים חוץ מפלגתיים הפעילים בבחירות.

לפיכך, מציינים החוקרים, כי יש להותיר למבקר המדינה שיקול דעת להחליט מתי לבצע ביקורת שכזו. מבדיקה השוואתית שנערכה, נמצא כי ישנן מדינות נוספות בהן מקובל לבקר בדיעבד, במקרים מסוימים ובהן: איטליה, ספרד, גרמניה וארצות הברית.

החוקרים מתייחסים גם לעיתוי העלאת ההצעה, בתקופה שבה מותקפים שומרי הסף במדינת ישראל ומועלות יוזמות רבות להחלישם כמו "חוק היועמ"שים", "חוק ההמלצות" וההצעה לבטל את יכולתו של בית המשפט העליון לפסול חוקים- כל זאת כחלק מהשאיפה להעצים את כוחה הבלתי מבוקר של הממשלה, ולפגוע בשלטון החוק שהוא ערך יסוד במשטר דמוקרטי.