חוות דעת

דיוני חוק החרם- חוסר כבוד כלפי ההכרעה המשפטית

המכון הישראלי לדמוקרטיה לקראת הדיון בחוק החרם: "ההצעה פוגעת בחופש הביטוי הפוליטי שהוא ערך דמוקרטי עליון - תחת הגדרה עמומה"

לקראת הדיון בוועדת חוקה, חוק ומשפט בהצעת חוק החרם, המבקשת לאפשר מתן פיצויים ללא הוכחת נזק, כתוצאה מקריאה לחרם בסכום של עד חצי מיליון שקלים, נשלחה חוות דעת מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה הקוראת לחברי הכנסת לגנוז את ההצעה.

פרופ' מרדכי קרמניצר וד"ר עמיר פוקס מסבירים בחוות הדעת, כי פיצוי ללא הוכחת נזק היא פרקטיקה חריגה יחסית במשפט הישראלי המתקיימת במקרים ספציפיים, בהם לרוב קיים נפגע ספציפי- למשל במקרה של הטרדה מינית או הפרת זכויות יוצרים. גם סכום הפיצוי- עד חצי מיליון ₪, הוא חריג ביותר, בהקשר של תביעה שאין בה הוכחת נזק ישיר.

קרמניצר ופוקס אף מתריעים, כי מדובר בחוק שעוסק בנושא שנוי במחלוקת בציבוריות הישראלית, ואין ספק כי יהיה בו בכדי לפגוע בחופש הביטוי הפוליטי שהוא ערך עליון בדמוקרטיה. הצעת החוק מנוסחת באופן עמום, שמותיר שאלות בסיסיות של חופש ביטוי פתוחות- למשל: האם מותר לקבוצה של ערבים להחליט שאינם מעוניינים להופיע בשטחים או ללמוד באוניברסיטת אריאל? האם אין לאדם זכות להחליט ולקרוא לחבריו שלא ללמוד במוסד מסויים כמחאה אזרחית? יש להזכיר כי עבירות המעוגנות בחוק לשון הרע ועבירות הסתה, כבר מכסות מקרים קיצוניים בהקשרים אלו.

לבסוף, מזכירים החוקרים כי מדובר בחוק שכבר נפסל בבג"ץ בהרכב מורחב של תשעה שופטים, פה אחד. הבאתו עם שינויים קוסמטיים מחדש לאישור הכנסת, היא בבחינת חוסר כבוד כלפי פסק הדין.