סקירה

סיכום חקיקת מושב החורף

| מאת:

מושב הכנסת האחרון שהחל בחודש אוקטובר 2017 והסתיים בחודש מרץ 2018, התאפיין בהמשך קידום יוזמות הפוגעות בערכים דמוקרטים. עם זאת, יש לציין, כי רוב היוזמות הללו רוככו בסופו של דבר לפני שהובאו לסיום הליך החקיקה, או נתקעו, לפחות בשלב זה.

בין היוזמות המרכזיות שקודמו במושב זה, ניתן למנות את חוק יסוד: ישראל מדינת הלאום, שנידון בוועדה מיוחדת במשך שעות רבות ואושר יום לפני סיום המושב בקריאה ראשונה. זאת מבלי שנפתרו המחלוקות הקשות לגבי החוק - אפילו לא בקואליציה עצמה.

מעבר לכך, התאפיין מושב זה בניסיון לפגוע בשומרי הסף באמצעות החוק הפרסונלי שנועד למנוע חקירות ראש ממשלה וירד מסדר היום, באמצעות "חוק ההמלצות" שעבר בגרסה מרוככת שלא תחול על חקירות ראש הממשלה ותאפשר מרחב פעולה ליועץ המשפטי לממשלה ובאמצעות קידום החוק למינוי מקצועי פחות של היועצים המשפטיים למשרדים הממשלתיים שעבר בקריאה ראשונה. בנוסף, על שולחן הכנסת נמצאת גם יוזמה לפגוע ביכולת הפעולה של מבקר המדינה ובחודשים האחרונים נעשו ניסיונות חוזרים ונשנים לפגוע בסמכויותיו של בג"ץ, בין השאר באמצעות חוק יסוד החקיקה הכולל פסקת התגברות של הכנסת על בית המשפט, אותו מקדמת שרת המשפטים איילת שקד ושנבלם בשלב זה על ידי שר האוצר משה כחלון.

תחום נוסף שקודם במרץ היה אשכול הצעות שנועדו לפגוע בארגוני זכויות אדם, ובין הבולטים היה החוק למניעת כניסתם של ארגונים מסוימים (וספציפית כוון נגד "שוברים שתיקה") לבתי הספר שמתיר למעשה לשר החינוך מרחב פעולה רב בנושא החלטות מסוג זה.

באשר לחקיקה שביקשה לחזק את מעמד הדת במדינה, ניסיון בולט שנכשל היה חוק יסוד המשפט (משפט עברי) שלבסוף עבר בגרסה שספק אם משנה את המצב המשפטי הקיים.

להלן רשימת הצעות החוק האנטי דמוקרטיות המלאה שנידונה במהלך המושב האחרונה, סטטוס שבו הן נמצאות וחוות הדעת של המכון הישראלי לדמוקרטיה בנושא.

הצעת החוק סטטוס
הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון – מניעת פעילות ארגונים הפועלים נגד מטרות החינוך ונגד צה"ל), התשע"ז–2017 בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה  
הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון – מינוי יועצים משפטיים של משרדים), התשע"ז–2017 בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה
הצעת חוק-יסוד : מדינת ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי הונחה על שולחן הכנסת לקריאה ראשונה 
הצעת חוק שיפוט בתי דין רבניים (בוררות), התשע"ה– 2015 בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה              
הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון – ביקורת שיפוטית על חקיקה) הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון – שלילת סמכותו של בית המשפט העליון מלהתערב בהחלטת ועדת הבחירות המרכזית לעניין אישור או פסילת מועמד או רשימה מלהשתתף בבחירות) הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם  
הצעת חוק העונשין (תיקון – גזר דין עונש מוות למורשע ברצח בנסיבות טרור) בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה
להצעת חוק חוק סדר הדין הפלילי (תיקון – איסור המלצה או חוות דעת של רשות חוקרת) עבר כחוק
הצעת חוק חוק-יסוד: הכנסת (תיקון - הצהרת אמונים) הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם  
הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון – איסור על חקירה פלילית נגד ראש הממשלה במהלך תקופת כהונתו) הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם  
הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון – דיווח על תיקון ליקויים), התשע"ז הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם