חוות דעת

אסור לפגוע בשכר השופטים

המכון הישראלי לדמוקרטיה לקראת ההצבעה על החוק שיאפשר להפחית בשכר השופטים: "פגיעה בעצמאות מערכת המשפט שתאפשר הורדה ספציפית רק של שכר השופטים"

במכון הישראלי לדמוקרטיה קוראים לחברי ועדת השרים לחקיקה, להתנגד להצעה שתובא בפניהם בדיון ביום א' הקרוב, המבקשת להסיר את ההגנה מפני הפגיעה בשכר השופטים.

חוות דעת שנשלחה על ידי פרופ' מרדכי קרמניצר, ד"ר עמיר פוקס וד"ר גיא לוריא, מסבירה, כי הגנה חוקתית על שכר השופטים היא אחד ההסדרים הנפוצים ביותר בעולם להגנה על אי תלותם. שכרם של השופטים מוגן במדינות רבות באמצעות החוקה, למשל בארצות הברית, באנגליה ובדרום אפריקה.

עוד מסבירים החוקרים, כי ההגנה החוקתית נועדה לאפשר לשופטים לשפוט מבלי שיופעל עליהם לחץ חיצוני כלשהו מצד רשויות השלטון. הרעיון שיהיה ניתן להפחית בשכר השופטים בלבד בעתיד, לא כחלק מהורדה כוללת של שכר של עובדי ציבור אחרים, מהווה פגיעה קשה בהגנה על עצמאות מערכת המשפט.
קרמניצר, פוקס ולוריא, קוראים לחברי ועדת השרים לחקיקה לתמוך בהצעה כל עוד היא כוללת פגיעה באחד מהיסודות החשובים ביותר של הגנה על עצמאות השופטים.