חוות דעת

הצעת חוק העונשין - פגיעה בכבוד האדם וקדושת החיים

חוות דעת שכתבו פרופ' מרדכי קרמינצר וד"ר עמיר פוקס לועדת השרים לענייני חקיקה, שומטת את הקרקע תחת עקרונותיה הבסיסים ביותר של הצעת חוק העונשין (תיקון- גזר דין עונש מוות למורשע ברצח בנסיבות טרור), התשע"ה.

ביום ראשון, 20.3.16, תעלה לדיון ההצעה שבנדון. אנו מתנגדים להצעה זו. ההצעה פוגעת בכבוד האדם ובקדושת החיים. היא סותרת את ערכיה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. אין מאחוריה שום תשתית וביסוס להנחה, לפיה יהיה בה כדי לקדם את התכלית ההרתעתית אותה היא אמורה לקדם. זו הצעה שתכתים את ספר החוקים של מדינת ישראל ותסב נזק למדינה.