הודעה לעיתונות

"פתק חצי פתוח" - בוחרים גם את הרשימות ביום הבחירות

| מאת:

המכון הישראלי לדמוקרטיה, פורום קהלת, ישראל 2050, התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית והפורום הישראלי למנהיגות: "הגיע הזמן לאמץ את שיטת הפריימריז הפתוחים ביום הבחירות הכלליות - לחיזוק הקשר בין הציבור לנבחריו"

השפעתם של האזרחים על הרכבת הרשימות של המפלגות לכנסת הולכת ופוחתת – הן משום שפחות מפלגות בוחרות את רשימותיהן לכנסת בהליכים דמוקרטיים, בין היתר בשל המשך הישנות תופעות פסולות, כמו מפקדי ארגזים וקבלני קולות; והן כיוון שמספר האזרחים המתפקדים למפלגות קטן באופן משמעותי בעשורים האחרונים. כתוצאה מכך, הקשר בין הבוחר לנבחר בישראל, שמעולם לא היה מספק בהשוואה לדמוקרטיות אחרות – הולך ומצטמצם. התופעה הזו מחייבת חשיבה מחודשת ואימוץ שיטה חדשה לאחד ההליכים המשמעותיים בדמוקרטיה הישראלית: הרכבת רשימות המועמדים לכנסת.

שיתוף פעולה ייחודי של המכון הישראלי לדמוקרטיה, פורום קהלת, ישראל 2050, הפורום הישראלי למנהיגות והתאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית קורא לאמץ "פריימריז ביום הבחירות", שיטה המכונה גם "פתק פתוח למחצה". השיטה מאפשרת לבוחר, בבואו לקלפי, לבחור לא רק במפלגה, אלא גם מועמדים ספציפיים ברשימתה. יודגש כי 18 מתוך 21 הדמוקרטיות החברות ב-OECD אשר בהן שיטת בחירות דומה לישראל (שיטה יחסית עם רשימות מועמדים) כבר אימצו שיטות דומות, המאפשרות לבוחרים להשפיע ביום הבחירות על הרכב רשימות המועמדים.

במסגרת מסמך משותף שהוציאו הארגונים, מציינים השותפים כי: "מעבר לשיטת ה'פתק חצי פתוח' יגביר את המחויבות, ההיענות והאחריותיות של חברי הכנסת כלפי הבוחרים, יתמרץ את המפלגות להציב מועמדים איכותיים יותר ברשימותיהן, ירחיב את השקיפות בבחירות בכל הנוגע להרכב רשימת המועמדים ויצמצם את ההשפעה של קבלני קולות".

יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה: "אין שיטה מושלמת לבחירת רשימות מועמדים לכנסת, אבל ברור לגמרי ששיטת הפריימריז במתכונתה הנוכחית מיצתה את עצמה. מתן הכוח למתווכים וקבלני קולות, לצד ריקון מוסד המפלגה מתוכן אמיתי ורעיוני, מחייבים חשיבה מחודשת. במובן זה 'פריימריז פתוחים' ביום הבחירות מאפשרים השתתפות רחבה של הציבור במשחק הדמוקרטי, ויש בהם כדי לחזק את הקשר בין הציבור לנבחריו".

פרופ' משה קופל, יו"ר פורום קהלת: "יש לאפשר לכל מפלגה להחליט אילו מקומות ברשימה יאוישו על ידי מועמדים שנקבעו מראש ואילו מקומות יאוישו על ידי בחירת המצביעים כחלק מההצבעה שלהם. כיום, האפשרות לבחור אפילו חלק מהרשימה בעת ההצבעה אינה קיימת, וחוסר זה הוביל לשיטות כגון פריימריז בלתי מבוקרים וועדות מסדרות, שמגרעותיהן ידועות לכל".

גיא גלוברמן, מייסד שותף בישראל 2050, התאחדות הסטודנטים הארצית: "אזרחים רבים, וצעירים בפרט, מתעוררים בשנים האחרונות ומבינים שאין להם מספיק יכולת השפעה על נבחרי הציבור. עלינו לשכלל את שיטת הבחירה כך שתגדיל את אמון דור הצעירים במערכת הדמוקרטית ותגביר את רמת ההשתתפות האזרחית-פוליטית שלהם. אנחנו מקווים שכבר בבחירות הבאות החקיקה תשונה בהתאם ותאפשר למפלגות לפעול בשיטת "פתק חצי פתוח".