סקירה

חיזוק הקשר בין הציבור לנבחריו

| מאת:

מבין הדמוקרטיות החברות ב-OECD, שיטת הבחירות בישראל נטולת מרכיב אישי או אזורי - שני מנגנונים המחזקים את הקשר בין הבוחר לנבחר. סקירה השוואתית על פתקי ההצבעה הנותנות מענה למרכיב האישי בשיטת הבחירות

Flash 90

21 דמוקרטיות החברות ב-OECD משתמשות בשיטות בחירה דומות לישראל - שיטה יחסית הכוללת רשימות מועמדים (party-list proportional representation).בשאר המדינות יש שיטות אחרות: בחירות רוביות במחוזות חד-נציגיים (ארה"ב, קנדה, בריטניה, צרפת); בחירות מעורבות, שכוללות הן מרכיב יחסי-רשימתי והן מרכיב של בחירות רוביות במחוזות חד-נציגיים (גרמניה, יפן, איטליה, ניו זילנד, הונגריה, ליטא, דרום קוריאה); ושיטות אישיות הכוללות דירוג מועמדים (אוסטרליה, אירלנד). שתי חברות נוספות ב-OECD, טורקיה ומכסיקו, לא מוגדרות כמדינות דמוקרטיות בחלק מהמדדים הבין-לאומיים, כגון זה של Freedom House, ולכן לא נכללו בסקירה זו. ב-18 מתוכן הבוחר יכול, בבואו לקלפי, להביע את העדפותיו לגבי מועמדים ספציפיים ובכך להשפיע על סדר המועמדים ברשימה ואף על בחירתם של מועמדים ספציפיים לפרלמנט. ישראל היא אחת משלוש המדינות שאינן מאפשרות זאת לבוחר.

חשוב לציין שבשתי המדינות הנוספות שאין בהן כל מרכיב אישי בשיטת הבחירות, פורטוגל וספרד, יש בחירות אזוריות במחוזות בחירה רב-נציגיים. זהו מנגנון שמחזק את הקשר בין הבוחר לנבחר – ואינו קיים בשיטת הבחירות בישראל. כלומר: מבין הדמוקרטיות החברות ב-OECD, שיטת הבחירות בישראל ייחודית בכך שאין בה מרכיב אישי או אזורי בשיטת הבחירות – שני מנגנונים המחזקים את הקשר בין הבוחר לנבחר.

ניתן לחלק את השיטות היחסיות-רשימתיות הנהוגות במדינות ה-OECD לארבעה סוגים (ראו פירוט בטבלה למטה):

פתק הצבעה סגור - 3 מדינות (ישראל, פורטוגל, ספרד). בשיטה זו, הבוחר מצביע לרשימה כולה, ואין לו שום יכולת השפעה על זהות המועמדים הספציפיים שייבחרו לפרלמנט. פתק ההצבעה יכול לפרט את שמות וסדר המועמדים או את חלקם (כמו בספרד) או לא לפרט אותם כלל (כמו בישראל) – אך בכל מקרה לבוחר אין יכולת להשפיע על הרכב הרשימה.

פתק הצבעה פתוח למחצה - 11 מדינות (בלגיה, דנמרק, יוון, צ'כיה, איסלנד, אוסטריה, סלובניה, סלובקיה, שבדיה, נורבגיה,בנורבגיה הבוחרים יכולים למחוק מועמדים המופיעים ברשימה ו/או לשנות את סדר שמותיהם. ואולם מכסת הקולות הנדרשת כדי ששינוי כזה ישפיע את התוצאות גבוהה מאוד, ולכן בפועל השיטה קרובה יותר לפתק הצבעה סגור. לטביה). בשיטה זו, מפורטים על גבי פתק ההצבעה שמות וסדר המועמדים של כל רשימה. הבוחר צריך להכריע באיזו רשימה הוא תומך, ואז עומדות בפניו שתי חלופות:

  • להצביע לרשימה כפי שהיא;
  • להביע את העדפותיו לגבי מועמד או מועמדים ספציפיים ברשימה שבה הוא תומך

הכללים הפרטניים לגבי ההעדפות האישיות משתנים בין מדינה למדינה. במרבית המדינות הבוחר יכול רק לסמן מועמד מועדף או מועמדים מועדפים (מספר המועמדים שאפשר לסמן משתנה בין מדינה למדינה – הוא נע בין מועמד אחד לבין מספר המועמדים הנבחרים לפרלמנט במחוז הבחירה); ויש מדינות שיש בהן אפשרויות נוספות, כמו מחיקת מועמדים. רק אם מספיק בוחרים הביעו העדפה מסוימת, לפי מכסה מסוימת שקבועה בחוק (למשל אחוז מסוים ממצביעי המפלגה, או מכלל המצביעים, או ממספר הקולות הנדרש למושב אחד בפרלמנט), הדבר משפיע על סדר המועמדים ברשימה, ובכך – ייתכן שגם על זהות המועמדים שייבחרו לפרלמנט. בפרט, אם מספיק בוחרים סימנו מועמד מסוים, הוא "יוקפץ" במעלה הרשימה.

פתק הצבעה פתוח – 5 מדינות (הולנד,יש המגדירים את השיטה הנהוגה בהולנד כפתק הצבעה פתוח למחצה, בין היתר משום שרוב המצביעים מסמנים את המועמד הראשון, ופירוש הדבר הוא אשרור הרשימה המפלגתית. עם זאת, בשל העובדה שהבוחרים חייבים לסמן מועמד כלשהו, השיטה ההולנדית מוגדרת כאן כפתק הצבעה פתוח. פינלנד, פולין, אסטוניה, צ'ילה). שיטה זו דומה לשיטת הפתק הפתוח למחצה, אבל בניגוד לה – הבוחר חייב להביע את העדפתו לגבי מועמדים ספציפיים ברשימה שבה הוא תומך, ולא יכול להצביע לרשימה כפי שהיא. בכל המדינות החברות ב-OECD שבה קיימת השיטה הזו, הבוחר נדרש להביע את תמיכתו במועמד אחד בלבד מהרשימה.

פתק הצבעה חופשי – 2 מדינות (לוקסמבורג, שווייץ). בשיטה זו, הבוחר יכול להביע תמיכה במועמדים ממפלגות שונות (הן בשווייץ והן בלוקסמבורג, אפשר גם לבחור ברשימה כפי שהיא, מבלי לסמן מועמדים).

פתקי הצבעה ב-21 מדינות (דמוקרטיות החברות ב-OECD) בעלות שיטות בחירה יחסיות-רשימתיות:

מדינה שיטת בחירות
פורטוגל פתק הצבעה סגור
ישראל פתק הצבעה סגור
ספרד פתק הצבעה סגור
בלגיה פתק הצבעה פתוח למחצה
דנמרק פתק הצבעה פתוח למחצה
יוון פתק הצבעה פתוח למחצה
לטביה פתק הצבעה פתוח למחצה
נורבגיה פתק הצבעה פתוח למחצה
שבדיה פתק הצבעה פתוח למחצה
סלובקיה פתק הצבעה פתוח למחצה
סלובניה פתק הצבעה פתוח למחצה
אוסטריה פתק הצבעה פתוח למחצה
איסלנד פתק הצבעה פתוח למחצה
צ'כיה פתק הצבעה פתוח למחצה
הולנד פתק הצבעה פתוח
פינלנד פתק הצבעה פתוח
פולין פתק הצבעה פתוח
אסטוניה פתק הצבעה פתוח
צ'ילה פתק הצבעה פתוח
לוקסמבורג פתק הצבעה חופשי
שווייץ פתק הצבעה חופשי