מאמר דעה

החוקה החלשה בעולם

| מאת:

חוקי היסוד במדינת ישראל, שנועדו להגן על זכויותיהם הבסיסיות של אזרחיה, עושים זאת באופן חלקי בלבד, וכעת גם הם עלולים להירמס כתוצאה מחקיקת פסקת ההתגברות. חקיקה שכזו תחמיר את האיזון שבין שלוש הרשויות וחמור מכך – את יחסי הכוחות שבין השלטון לתושבי המדינה, ותהפוך את ישראל לחריגה בקרב שאר המדינות הדמוקרטיות

Flash 90

תומכי פסקת ההתגברות מציגים אותה כאמצעי שנועד להשיג איזון מחדש ביחסי הכוחות בין הכנסת לבית המשפט העליון, וזאת כתגובה לכרסום ההדרגתי בסמכויות הכנסת מצד בית המשפט. אבל ההשלכות של פסקת ההתגברות דרמטיות הרבה יותר. פסקת ההתגברות תאפשר לכנסת לחוקק חקיקה המנוגדת לזכויות הבסיסיות של תושבי ישראל הקבועות בחוקי היסוד, ועל כן יותר משהיא תשנה את יחסי הכוחות בין הרשויות השונות, היא תשנה את יחסי הכוחות בין השלטון לבין תושבי המדינה.

כבר היום תושבי ישראל זוכים לפחות הגנות חוקתיות מאשר לתושביהן של כמעט כל המדינות הדמוקרטיות בעולם, שברובן קיימת חוקה מלאה המבטיחה את חירויות הפרט. ראשית, יש אמנם בישראל הגבלות על כוח הכנסת לחוקק באופן הפוגע בזכויות התושבים, אך חוקי היסוד הישראליים, המהווים תחליף לחוקה, מגנים באופן מפורש רק על מספר זכויות בסיסיות כמו הזכות לחיים, חירות, קניין, פרטיות וכבוד, ולא מתייחסים לזכויות בסיסיות אחרות הקיימות במרבית החוקות בעולם כמו הזכות לשוויון, חופש ביטוי, חופש דת ומצפון, הזכות להליך משפטי הוגן, לחינוך ולתרבות. מעמדן החוקתי של חלק מזכויות אלו הוכר על ידי בית המשפט העליון באמצעות פרשנות חוקי היסוד הקיימים, אך זוהי הגנה חלקית והיקפה המדויק שנוי במחלוקת גם בתוך בית המשפט עצמו.

שנית, חוק היסוד העיקרי, חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, לא כולל אפשרות לבטל חוקים הפוגעים בזכויות היסוד הקבועות בו, אם אלו נחקקו לפני 1992. כך למשל, לא ניתן לבקר מכוח חוקי היסוד את החוק הקובע כי נישואין וגירושין בין יהודים יתקיימו בישראל אך ורק לפי דין תורה (שכן הוא נחקק בשנת 1953), וכתוצאה מכך ישראל היא המדינה הדמוקרטית היחידה בעולם בה אין אפשרות להינשא בנישואין אזרחיים. 

שלישית, חוקי היסוד הישראלים קלים מאד לשינוי: ניתן לתקן את חוקי היסוד ברוב רגיל, ורק בכנסת האחרונה בוצעו 14 תיקונים שכאלה. זאת בניגוד למקובל במדינות אחרות, בהן נדרש רוב מיוחד, משאל עם או הליך פוליטי מורכב בכדי לשנות את החוקה. הבדל זה מדגיש עד כמה ההגנה על זכויות יסוד בישראל רעועה.

בנסיבות אלו, תוספת של פסקת התגברות, שתקנה לקואליציה אפיק פעולה משפטי נוסף שיאפשר לה להגביל את החירויות הבסיסיות של תושבי ישראל, משול לגזל כבשת הרש. קיום פסקה כזו, והסבירות הלא קטנה שהיא תופעל בנושאים שנויים במחלוקת, כגון גיוס תלמידי ישיבות, תהפוך את ישראל לתופעה חריגה ביותר בעולם הדמוקרטי.  

סקירה - ד"ר עמיר פוקס

מצדדי פסקת ההתגברות מזכירים לפעמים שלוש מדינות דמוקרטיות אחרות שגם בהן יש הסדרים חוקתיים שונים המאפשרים חקיקה מנוגדת לזכויות יסוד: קנדה, בריטניה וניו זילנד, אך צריך לזכור שבשלוש המדינות הללו יש מגילת זכויות מפורטת בהרבה מזו הקיימת בישראל, כי בקנדה מעולם לא נעשה שימוש בפסקת ההתגברות על ידי הפרלמנט הפדרלי, וכי בבריטניה וניו זילנד קיימת ציפייה כי יבוצעו תיקוני חקיקה בעקבות פסיקות הצהרתיות של בית המשפט על אי-חוקתיות חקיקה קיימת.   

כבר היום, אין בעולם הדמוקרטי שום מדינה המעניקה לתושביה הגנה חוקתית כה חלקית כמו ישראל, ויש מעט מאד מדינות בהן ההגנה החוקתית היא רופפת כמו בישראל. החלשה נוספת של המשפט החוקתי הישראלי באמצעות פסקת ההגבלה תהפוך את חוקי היסוד הישראליים למועמדים מובילים לתואר החוקה החלשה או המסמך החוקתי החלש בעולם.

פורסם לראשונה בדה מרקר.