סקירה

מעמדם של חוקי היסוד בישראל

דווקא בימים אלה ולאור משבר הקורונה, שהוביל בשנה האחרונה לפגיעה בזכויות ובחופש האישי של כולנו, שווה להבין עד כמה מעמדם של חוקי היסוד שלנו רעוע.

לפני 29 שנים, חוקקה הכנסת את חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. דווקא בימים אלה ולאור משבר הקורונה, שהוביל בשנה האחרונה לפגיעה בזכויות ובחופש האישי של כולנו, שווה להבין עד כמה מעמדם של חוקי היסוד שלנו רעוע.
שתבינו – כל מה שמבדיל בין חוק רגיל לחוק יסוד, מבחינת תהליך החקיקה, זה רק המילה 'יסוד'.

לצורך העניין, ב-30 השנים האחרונות, הספיקו חברי הכנסת שלנו לתקן אותם כ-90 (!) פעמים, פשוט כי זה כל כך קל. זה יוצר חוסר יציבות חוקתי קיצוני. 

מה צריך לעשות כדי לוודא שהפוליטיקאים לא יוכלו לשנות את חוקי היסוד כל שני וחמישי?
הפתרון האידאלי הוא, כמובן, לחוקק חוקה. עד שזה יקרה, חשוב לקבוע שכל תיקון, שינוי או חקיקת חוק יסוד חדש יעברו ברוב של 80 ח"כים ומעלה.