סקירה

החלטות מנהליות שנפסלו על ידי בג"צ

אילולא בג"ץ, לא היו לנו טייסות בחיל האוויר או בתי ספר ממוגנים בשדרות, ולא היה מי שידאג להשוואת השכר בין המינים, זכויות הקהילה הלהט"בית או יגביל את שכר הבכירים. הנה כמה דוגמאות למה חייבים לשמור על בג"ץ

Shutterstock

זכויות לנשים, להט"ב, חינוך במגזר הערבי


בג"צ שקדיאל נגד השר לענייני דתות מ-1988

המונופול הגברי במועצות הדתיות נפרץ לראשונה, כאשר בג"ץ קיבל את העתירה שהגישה האגודה לזכויות האזרח נגד שר הדתות דאז זבולון המר, לאפשר לאישה, לאה שקדיאל, לכהן במועצה דתית.


בג"ץ אורית גורן נגד הום סנטר בנוגע לשוויון הזדמנויות בשכר מ-2012

בג"צ קבע כי כאשר עובדת, המשתכרת שכר נמוך יותר מזה של עובד המבצע אותה עבודה אצל אותו מעביד, מצליחה להוכיח את עילת התביעה שלה לפי חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, קמה חזקה כי המעביד הפלה אותה מחמת מינה ולפיכך עשויה להיות לה גם עילת תביעה לפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה.


בג"צ עו"ד תמר בן-פורת נגד רשם המפלגות

המונופול הגברי במפלגות החרדיות נפרץ לראשונה כאשר בתגובה לעתירה שהוגשה לבג"צ ע"י שדולת הנשים, הצהירה המפלגה (ובג"ץ נתן לכך תוקף משפטי) כי היא תשנה את התקנון כך שלא ימנע הצטרפות נשים כחברות מפלגה.


בג"צ פלוני נגד שר הפנים

רישום בני זוג מאותו המין בתעודת לידה. בג"צ מורה לשר הפנים לרשום בני זוג מאותו המין בתעודת לידה שהונפקה לתינוק שאמצו כחוק.


בג"צ ועדת המעקב העליונה לענייני החינוך הערבי נגד משרד החינוך התרבות והספורט

בג"צ מחייב את המדינה ומשרד החינוך להפעיל גם במגזר הערבי את כל תכניות אגף שח"ר. כבר במהלך הדיון בעתירה התברר כי מאז הגשת העתירה הגדיל המשרד את המשאבים שהוא משקיע במשרד באופן ניכר.


בג"צ האגודה לזכויות האזרח נגד השר לביטחון פנים

הרכב השופטים קבע פה אחד כי שטח המחיה המוקצה כיום לאסיר ולעצור, אינו עולה בקנה אחד עם חובתה של המדינה להבטחת הזכות לקיום אנושי בכבוד של האסיר והעצור כחלק מהזכות לכבוד. נקבע כי שטח מחיה פיסי של אסיר ועצור מהווה אחד מצרכיהם הבסיסיים ביותר, וכי לא ניתן להבטיח תנאים הולמים שלא יהיה בהם כדי לפגוע בבריאותו ובכבודו של האסיר, מבלי להבטיח שטח מחיה מינימלי.

 

פריפריה ומיגון


בג"צ הקרקעות

פסילת שורת החלטות של מינהל מקרקעי ישראל ביחס להפשרת קרקעות במגזר החקלאי, אשר נתנו הטבות מרחיקות לכת לקיבוצים והמושבים על חשבון ערים ויישובים אחרים בפריפריה. בג"צ הדגיש את הצורך לשקול שיקולים של צדק חלוקתי בקביעת מדיניות קרקעית.


בג"צ ווסר נגד שר הביטחון

מיגון בתי הספר בשדרות – בג"צ קבע כי ההחלטה של משרד האוצר לבצע מיגון חלקי בלבד של בתי הספר בשדרות משיקולים של חיסכון תקציבי חורג ממתחם הסבירות ויש למגן את כלל בתי הספר בעיר.

 

מינויים ועצמאות התקשורת


בג"צ התנועה לאיכות השלטון נגד ראש הוועדה לבדיקת מינויים

בג"צ פסל את מינוי מוריס ניסן למנכ"ל עמידר, החברה הממשלתית לדיור, לאחר שהתברר כי קיבל פיצויים בגין פגיעה בתאונה על יסוד תצהירים כוזבים בדבר חוסר יכולתו המוחלטת לתפקד. בית המשפט קבע כי חתימה על תצהיר כוזב כדי להשיג טובת הנאה אישית מטילה צל כבד על אישיותו של אדם, ומינוי אדם שביצע מעשה כזה למשרה בכירה בשירות הציבורי מערער את אמונו של הציבור במערכת השלטונית.


בג"צ גנור נגד היועץ המשפטי לממשלה

קביעה שההחלטה של היועץ המשפטי לממשלה שלא להעמיד לדין את ראשי המערכת הבנקאית בגין המעורבות שלהם בוויסות מניות הבנקים היא לא סבירה.


בג"צ התנועה למען איכות השלטון נגד ועדת הכנסת

בג"צ פסל את החלטת ועדת הכנסת לא להסיר את חסינותו של הח"כ מיכאל גורולובסקי בפרשת ההצבעות הכפולות. לאחר מכן ועדת הכנסת שוב לא הסירה את החסינות, ולפני שהספיקה להתברר עתירה נוספת לבג"ץ תוקן חוק החסינות.


בג"צ ד"ר רפי נץ-צנגוט נגד ראש הממשלה

בג"צ הקפיא את עבודת הוועדה לבחינת מינוי נציב שירות המדינה (שדנה במינוי עפרה ברכה), עד שהממשלה לא תבהיר מדוע שני נציגי הציבור בוועדה לא מונו לפי הכללים (כלומר לא לפי סדר הא"ב מתוך הרשימה של אנשי ציבור). בסופו של דבר, בעקבות כך הממשלה החליטה למנות אנשי ציבור מחדש, לפי הכללים.


בג"צ ישראל (שייב) אלדד נגד שר הביטחון

בג"צ פסק שפיטורי ישראל אלדד מהוראה לא נעשו משיקולים ביטחוניים אמיתיים אלא מתוך רצון למנוע ממנו ללמד רק בשל דעותיו הפוליטיות (המדינה טענה שהוא מטיף כנגד צה"ל). בפסיקה נקבע כי מדובר בפעולה מנהלית ללא סמכות והוצא צו שלא לפסול את אלדד מלימודים כמורה. זה פסק הדין הראשון בו הכיר בית המשפט בחופש העיסוק.


בג"צ קול העם נגד שר הפנים

בג"צ קבע כי שר הפנים חרג מסמכותו ולמעשה פגע בחופש הביטוי בהחלטתו לסגור את עיתון "קול העם".

החלטות הנוגעות למגזר העסקי


בג"צ חוד נגד שר האוצר

בג"צ ביטל החלטה להעניק מעמד מפעל מאושר למפעל מלט בקרית גת, בניגוד למדיניות הכללית שלא מעניקה מעמד כזה למפעלים מן הסוג הזה. (העותרת היא חברה מלט אחרת בקרית גת שלא קיבלה את המעמד).


בג"צ לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים נגד שר הפנים

בג"צ פסק כי אין לאפשר לרשויות מקומיות להאציל את סמכותם בתחום הגביה לחברות גביה פרטיות, בלא שעוברת חקיקה ראשית בכנסת בעניין. בג"צ קבע כי פעולת גביה כמוה כהפעלת כוח שלטוני כלפי אזרחים ולכן יש לנהוג בזהירות.

 

דת ומדינה


בג"צ רובינשטיין נגד שר הביטחון

פסק הדין הראשון בעניין גיוס חרדים. בג"צ קבע כי שר הביטחון לא יכול בהחלטה מנהלית, להחליט להעניק את הפטור לחרדים, כאשר אין לו סמכות מפורשת בחוק לכך ותוך פגיעה קשה בזכות לשוויון.


בג"צ רסלר נגד רשות השידור בעניין שידורים בשבת

בג"צ פסק כי יש לקבל את עתירת חברי מליאת רשות השידור ולאפשר שידורים בשבת, ובכל מקרה אי אפשר לקבל את ההחלטה לאסור שידורים בשבת, הפוגעת בחופש הפרט, בדיוני הסכם קואליציוני, בלי שהתקבלה חקיקה כזו בכנסת.


חברת קדישא קהילת ירושלים נגד ליונל אריה קסטנבאום

בג"צ מאפשר בשם כבוד האדם לכתוב על מצבה כיתוב שאינו באותיות עבריות.


בג"צ נעמי רגן נגד משרד התחבורה בעניין קווי מהדרין

בג"צ פסק כי ההפרדה חוקית רק אם היא נעשית בהסכמה ולא בכפייה. כל אישה תהיה זכאית לשבת בכל מקום שתחפוץ, אך התיר להמשיך את נוהג עליית הנשים מדלת האוטובוס האחורית.