מאמר דעה

נבצרות ללא הגבלה?

| מאת:

במקור, רעיון הנבצרות נועד לספק מענה למצב זמני בו ראש הממשלה אינו יכול לתפקד, למשל בשל מצב רפואי. שכן, אין זה מצב בריא או הגיוני שלאורך שנים, יהיו "שני ראשי ממשלה", אחד מהם שנמצא בנבצרות והשני הממלא את מקומו. אין ספק שכוונותיו של הנשיא טהורות וטובות, אך אנו סבורים שהפתרון שהוצע על ידו מצריך בחינה מחודשת

ראובן (רובי) ריבלין, נשיא המדינה ובנימין נתניהו, ראש הממשלה (מימין

Flash 90

הרעיון לפיו מוסד הנבצרות יכול לשמש פתרון לפלונטר הפוליטי הנוכחי הוא רעיון מעניין. הצעתו של הנשיא ריבלין לשינוי חוק יסוד הממשלה כך שניתן יהיה לצאת לנבצרות לזמן ארוך ובלתי מוגבל, סוללת את הדרך להקמת ממשלה כאשר ראש הממשלה, במידה ויואשם בכתב אישום לאחר השימוע, ייצא לנבצרות בזמן המשפט.

במקור, רעיון הנבצרות נועד לספק מענה למצב זמני בו ראש הממשלה אינו יכול לתפקד, למשל בשל מצב רפואי. אך בהקשר זה יש לזכור כי יש גם סיבה טובה להיותה של הנבצרות מוגבלת בזמן של 100 ימים. שכן, אין זה מצב בריא או הגיוני שלאורך שנים, יהיו "שני ראשי ממשלה", אחד מהם שנמצא בנבצרות והשני הממלא את מקומו.

מוסד הנבצרות לא נועד לשימוש לתקופות ארוכות. הליך פלילי, בוודאי מורכב כמו זה שעלול להיות בעניינו של ראש הממשלה, עלול להימשך שנים, ובמצב זה לא הגיוני להשתמש במוסד הנבצרות. אכן 100 הימים אינם מספר קדוש וניתן לשקול הארכתם למספר סביר של חודשים. אבל מצב של נבצרות בלתי מוגבלת בזמן סותרת את אלמנט הזמניות, שהוא אינהרנטי למוסד הנבצרות. לצורך הענין, הנבצרות יכולה היתה לשמש את ראש הממשלה בזמן קיום הליך השימוע בעניינו, כך שבתקופה זו ניתן היה לו להתרכז בענייניו המשפטיים, לזמן קצר ומוגדר. לאחר מכן, במידה ויוחלט על אי הגשת כתב אישום, הוא יוכל לחזור לתפקד. במידה וכן היה מוגש כתב אישום, ראוי כי יתפטר מתפקידו.

חשוב לציין שיש קושי של ממש עם שינוי מוסד הנבצרות על מנת לפתור בעיה פוליטית ספציפית – צעד העשוי להיתפס כסוג של חקיקה פרסונלית. אכן, הסכנה שנצא לבחירות בפעם השלישית היא סכנה שיש להתחשב בה, אך גם בשימוש בחקיקה פרסונלית סכנה לפגיעה ארוכת טווח ב״כללי המשחק״ ובתפיסתם כמשרתים את טובת הכלל ולא את האינטרסים של דמות או מפלגה פוליטית ספציפית.

אין ספק שכוונותיו של הנשיא טהורות וטובות, אך אנו סבורים שהפתרון שהוצע על ידו מצריך בחינה מחודשת. רעיון הנבצרות הבלתי מוגבלת יהפוך את הנבצרות ממוסד ברור ותחום בזמן, למוסד שמשאיר למעשה שני ראשי ממשלה בו זמנית לאורך שנים; וכאמור, קיימת בעיתיות עם כך שהפתרון המוצע נועד להתמודד עם סיטואציה משפטית ספציפית בה מצוי ראש הממשלה בנימין נתניהו. פתרון כזה יכול לבוא בחשבון רק אם מוצו קודם לכן כל הפתרונות הפוליטיים והמשפטיים האחרים הקיימים בנמצא.