חוות דעת

השלכות ייצוג החסר של הציבור הערבי בסגל משרד הבריאות חמורות

בעוד במערכת הבריאות עומד שיעורו של הציבור הערבי על כ-18% - פחות משלושה אחוזים מסגל עובדי משרד הבריאות משתייכים לאוכלוסייה הערבית. על מנכ"ל משרד הבריאות לפעול לטובת ייצוג הולם לציבור הערבי במוקדי קבלת ההחלטות במשרד הבריאות באופן מיידי, שכן הייצוג הנמוך מסכן את בריאות כלל הציבור​

Flash 90

ד"ר נסרין חדאד חאג' יחיא, מנהלת התכנית ליחסי יהודים ערבים במכון הישראל לדמוקרטיה ופרופ' יובל שני, סגן נשיא למחקר במכון שיגרו אמש מכתב למנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב, בקריאה לפעול לטובת ייצוג הולם לאוכלוסייה הערבית במוקדי קבלת ההחלטות במשרד הבריאות באופן מיידי וללא דיחוי.

השניים התריעו כי "ההשלכות של הייצוג החסר של האוכלוסייה הערבית חמורות ובעלות השלכות קשות בימי שגרה, על אחת כמה וכמה במצב חירום".

הפנייה נעשתה על רקע המענה המוגבל שנותנת מערכת הבריאות לחברה הערבית במשבר הנוכחי, בכל הנוגע למניעת הידבקות; איתור חולים באמצעות תחנות בדיקה; טיפול רפואי; ומאמצי ההסברה בשפה הערבית בדבר חשיבות ההנחיות היוצאות מטעם משרד הבריאות.

"מעבר לכך שמענה מוגבל זה הוא המשך ישיר לשנים של הזנחת הבריאות של הציבור הערבי, הסבר אפשרי למשבר הנוכחי הנו חוסר ייצוג בולט של האוכלוסייה הערבית במוקדי קבלת ההחלטות במשרד הבריאות. כך, בעוד במערכת הבריאות עומד שיעורו של הציבור הערבי על כ-18% - פחות משלושה אחוזים מסגל עובדי משרד הבריאות משתייכים לאוכלוסייה הערבית".

לסיום, מבקשים החוקרים "לא לדחוק את הנושא לתחתית סדר העדיפות כי עסקינן בדיני נפשות שהתעלמות מהם עשויה לגרור השלכות קשות, יותר מאלו שמסתמנות כבר כיום".