מאמר דעה

חשבון נפש לקראת יום כיפור

| מאת:

בימים אלו של חשבון נפש אין מנוס מלהודות: החברה הישראלית שרויה בעיצומו של גל עכור המאיים לפגוע בערכים דמוקרטיים בסיסיים - החופש האקדמי, זכויות אזרחי ישראל הערבים ואפילו המשטר הדמוקרטי עצמו. יאיר שלג טוען כי שורשן של התופעות הללו הוא ניצולה לרעה של הדמוקרטיה בידי אנשי ממסד וקבוצות לחץ למיניהן. הוא מזהיר שאם הדמוקרטיה תוסיף להיות מנוצלת לרעה, עלול הציבור למאוס בה לחלוטין.

בימים אלו של חשבון נפש, אין מנוס מלהודות: החברה הישראלית ניצבת בעיצומו של גל עכור המאיים לפגוע בערכים דמוקרטיים בסיסיים. לנגד עינינו מתרחש בחודשים האחרונים איום מתמשך לפגיעה בחופש האקדמי, בזכויות הערבים אזרחי ישראל ובנציגות הפוליטית שלהם, ואפילו במשטר הדמוקרטי עצמו באמצעות הכמיהה ל"מנהיג חזק" ש"יעשה סדר". אבל המאבק בנגעים האלה אסור שיתחמק מבחינה מעמיקה של שורשיהם, כיוון שמאבק בסימפטומים לבדם לא יצלח, ככל שהוא חיוני.

שורשן של התופעות הללו הוא ניצולה לרעה של הדמוקרטיה: ניצולה בידי אנשי ממסד למיניהם (ממסד פוליטי, ממסד צבאי, ממסד כלכלי, ואחרים), הפועלים לטובת עצמם ומזניחים בתוך כך את האינטרס הציבורי (רק לאחרונה קיבלנו תזכורת בוטה לרעה חולה זו במחול השדים סביב מינוי הרמטכ"ל הבא); ניצולה בידי קבוצות לחץ מגזריות הפועלות, באמצעות כוחן הפוליטי, להעדפה בלתי סבירה שלהן עצמן; ניצולה בידי כמה מהערבים אזרחי ישראל, ובתוכם גם אנשי ציבור כמו השיח' ראאד סלאח וחברת הכנסת חנין זועבי, במאבק האלים נגד המדינה. על כך יש להוסיף את הטענה הבעייתית העקרונית שהציבור צריך לבחור בין הגדרת מדינת ישראל כמדינה יהודית או כמדינה דמוקרטית, מתוך הנחה שעצם הגדרתה כמדינת לאום יהודית היא בגדר הכרעה אנטי-דמוקרטית.

ראו הוזהרנו: אם הדמוקרטיה תוסיף להיות מנוצלת לרעה, הציבור אכן עלול להמשיך ולמאוס בה. ואם הציבור הישראלי ישתכנע שעליו לבחור בין מדינה יהודית לדמוקרטית - הוא אכן עלול לבחור, אבל לאו דווקא באופן ששוחרי הדמוקרטיה הטהרנים, המבקשים שלא "לחלל" אותה, כביכול, באיזון עם ערכי יסוד אחרים, היו מייחלים לו. 


יאיר שלג הוא עיתונאי וחוקר בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה. בימים אלו ראה אור ספרו מֵעברי ישן ליהודי חדש: רנסנס היהדות בחברה הישראלית.

מאמרים

אריק כרמון, על "ייעשה" ו"בל ייעשה" - הדמוקרטיה הישראלית על סף שנה חדשה, 5.9.2010

תכניות מחקר

דת ומדינה, יהדות ודמוקרטיה