מבצע

המשמעות הפוליטית והחברתית של פינוי יישובים ביש"ע

מהדורה הכוללת רב-שיח

מחקר מדיניות 42

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 112 עמ’
  • מרכז: התוכנית לדת ומדינה
  • מחיר: 45 ₪ מחיר מבצע: 30 ₪

מחקר זה מבקש לבחון את מכלול ההשלכות הצפויות מהכרעה על פינוי ישובים ביש"ע – ההשלכות הפוליטיות לגבי אופי מאבקם של מתנגדי הפינוי, וההשלכות החברתיות לגבי עולמם של המפונים עצמם, ועולמה של החברה הישראלית בכלל. 

האם היה אפשר לצפות מראש את מאפייני המשבר שפקד את ציבור המתנחלים ואת הציבור הדתי לאומי בעקבות יישומה של תכנית ההתנתקות? המחקר שלפנינו ניסה לחזות בזמן אמת את מאפייניו של המשבר הפנימי שהתרגש על החברה הישראלית בכלל ועל הציבור הדתי לאומי בפרט, בעקבות פינויים של היישובים ברצועת עזה ובצפון השומרון, והציע דרכים ואמצעים שיכלו לצמצם את הזעזועים שהביא יישום התכנית. מחבר המחקר חזה מראש כי בפיצוי כספי הכרוך במקח וממכר אין די, והציע סוג של "פיצוי אידיאולוגי" לציבור שנפגע מהתכנית - הבטחה רשמית וברורה לשמירה על דמותה היהודית והציונית של המדינה.

במהדורה מורחבת זו נכלל גם הפרוטוקול של יום העיון שהתקיים במכון הישראלי לדמוקרטיה באוקטובר 2003, בעקבות פרסום המחקר. כמו כן כוללת מהדורה זו הקדמה חדשה, ובה עדכוני המחבר למסמך המקורי, בהתאם להתרחשויות שאירעו מאז.

הפרק הראשון של המחקר סוקר ומנתח את מודל הפינוי של היישובים היהודיים בחצי האי סיני; בפרק השני מנתח המחבר את ההיבט הפוליטי של פינוי יישובים ביש"ע; הפרק השלישי מתעמק בהשלכות הצפויות כתוצאה מהפינוי על החברה הישראלית בכלל, ועל הציבור הדתי לאומי בפרט.

פתח דבר

הקדמה למהדורה המורחבת

תודות

מבוא 
 
פרק ראשון: מודל הפינוי בסיני

פרק שני: פינוי יישובים ביש"ע - ההיבט הפוליטי

פרק שלישי: פינוי יישובים ביש"ע - ההיבט החברתי

סיכום והמלצות

נספח: מספר התושבים ביישובי יש"ע

רב-שיח בנושא המשמעות הפוליטית והחבתרתית של פינוי יישובים ביש"ע

English Summary