• למוזמנים בלבד

דיון חירום: כיצד למנוע הידרדרות ביחסי יהודים-ערבים בישראל?

המכון הישראלי לדמוקרטיה

בשבועות האחרונים – מאז רצח הנערים איל יפרח, נפתלי פרנקל, גיל- עד שער ומוחמד אבו ח'דיר – אנו עדים להסלמה חריפה בשיח הציבורי הישראלי בין האוכלוסייה היהודית לאוכלוסייה הערבית. בכמה מקרים ההסלמה אף מצאה את ביטויה באירועים אלימים.

חברה ליברלית ופלורליסטית אינה יכולה להשלים עם אירועים וביטויים כאלה, המאיימים על התרבות הפוליטית הדמוקרטית, וחייבת להוקיעם.

על מנת למנוע המשך הידרדרות והחמרה, המכון הישראלי לדמוקרטיה קיים דיון חירום שתכליתו הנחת מצע לחיים משותפים והבנה הדדית.

במהלך הדיון אמר נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה יוחנן פלסנר כי "חשיבות המפגש היא לא רק בעצם קיומו, אלא בעצם ההבנה והנכונות להגיע להסכמה על עקרונות לחיים משותפים הן בזמני שגרה והן בעיתות חירום. הרוב הדומם רוצה בזה, ודוחה בשאט נפש את כל גילויי הגזענות אותם חווינו בשבועות האחרונים. המנהיגות, הן בחברה היהודית והן בחברה הערבית חייבת להציב את הנושא בראש סדר יומה. המכון הישראלי לדמוקרטיה לא ירפה מכך – הדיון היום היה רק תחילתו של התהליך".

ג'אבר עסאקלה מעמותת סיכוי אמר כי המציאות שאנו עדים לה בשבועות האחרונים, שהיא אחד השיאים של גל מאוד מאוד קשה של גזעדנות בספירה הציבורית. יש כמה רמות שלא ראינו את העוצמות האלה לפני זה – מסע של הסתה מאוד קשה שמובלת גם על ידי שרים וחברי כנסת, שזה דבר שנותן לגיטימציה גם לאנשים ברחוב ובמרחב הציבורי לקחת לעצמם את הזכות לקרוא קריאות גזעניות, וגם לפגוע מילולית בפיזית באזרחים הערביים." אני מאלו שמאמינים שניתן לעשות משהו, לעמוד מול הגל הזה, שאינו הראשון לצערי, אבל הוא אולי החזק ביותר.פעולה משותפת של יהודים וערבים, מסרים של הומניזם ודמוקרטיה חייבים לעלות ולהוות אלטרנטיבה לקולות ההסתה והמלחמה והפגיעה אחד בשני.

לדברי פרופ' מרדכי קרמניצר סגן נשיא המכון "בכוונתנו, לפנות ליועץ המשפטי לממשלה ולבקש ממנו לאכוף את החוקים האוסרים הסתה וגזענות ביתר תקיפות. בשלב שני אנחנו מתכוונים לגבש מסמך הסכמות שאותו ננסה לקדם. חבורת האנשים שהתכנסה כאן הערב מחויבת לנושא ותפעל לקידום המכנה המשותף האזרחי ולמיגור גילויי השנאה והגזענות".

דיון חירום: כיצד למנוע הידרדרות ביחסי יהודים-ערבים בישראל