סדרת "מחקר בדקה"

כוחה הבלתי מוגבל של הממשלה בישראל

| מאת:

הדיון הציבורי לגבי פסקת ההתגברות עוסק בעיקר בבית המשפט העליון, ומפספס את המהות: כוחה הכמעט בלתי מוגבל של הממשלה בישראל

הדמוקרטיות המערביות בעולם מתאפיינות בלא פחות משבעה סוגים שונים של מנגנונים, המרסנים את כוחו של השלטון המרכזי.

בדקנו 66 דמוקרטיות בעולם, והמסקנה: הממשלה בישראל, השולטת למעשה בכנסת, היא המוסד הנבחר החזק ביותר בעולם הדמוקרטי. בניגוד לדמוקרטיות אחרות – אין לנו בישראל נשיא עם סמכויות וטו, אין לנו שני בתי פרלמנט המאזנים זה את זה ולא מחוזות בעלי סמכות שיפוט וחקיקה משלהם. ואין לנו אפילו בחירות אזוריות שמשפיעות על השיקולים של הנבחרים לעיתים כנגד הנאמנות המפלגתית. אנחנו גם לא כפופים לבתי משפט בינלאומיים חיצוניים, ולא למוסדות על מדינתיים, כמו האיחוד האירופי לדוגמא.

אז משבעה יוצא אחד – בית המשפט העליון- המנגנון היחידי שמרסן את מקבלי ההחלטות בישראל. וגם אותו מנסים עכשיו לסרס.
אם ייקשרו את ידיו של בית המשפט העליון, נהפוך לדמוקרטיה היחידה שאין בה שום מגבלה על כוחו של השלטון, גם ביחס לרוב האזרחים, וגם כלפי המיעוטים. הממשלה תוכל לסגור את כל המרכולים בשבת, לא לגייס חרדים לצבא כלל, ולפגוע בזכויות הבסיסיות של המיעוטים, והכל בלי שום בקרה.

זו תהיה סכנה אמיתית לערכים מהותיים של חירויות ושוויון, ומתן כוח בלתי מוגבל לפוליטיקאים. את הפגיעה במעמד בית המשפט העליון יש לעצור אחת ולתמיד!