קמפיין

הפרדה עדתית בחברה החרדית - מדוע חשוב לשמור על מעמד בית המשפט העליון?

פסיקת בג"ץ בעניין האפליה העדתית בחינוך החרדי, קבעה כי ההפרדה העדתית נוגדת לערכי כבוד האדם, הזכות לשוויון והזכות לחינוך וכי אלו אינם ניתנים לערעור. בג"ץ שומר עלינו, האזרחים הקטנים, ואנחנו חייבים לשמור עליו.